lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Molekylär neurobiologi

Patologiska kännetecken för Parkinsons sjukdom (PS) i nervceller är inklusioner i cytoplasman i form av s.k. Lewikroppar, där alfa-synuklein (a-syn) är det rikligast förekommande proteinet. Duplicering/tripplicering av a-syn, såväl som punktmutationer, har blivit associerat med nedärvda former av Parkinsons sjukdom. Aggregation av a-syn orsakar bildning av oligomera och fibrillära strukturer som tros vara toxiska former av a-syn, även om deras exakta och toxiska egenskaper ännu är okända.

I en nervcell måste finns en balans mellan hur mycket nytt protein som syntetiseras och hur mycket som brytts ner, för att cellen skal hinna med att vecka alla proteiner rätt. För att ha denna balans finns olika mekanismer i cellen. Vecknings proteiner som finns i cytoplasman är väldigt viktiga för att hålla en protein-balans. Dessa kan vecka proteiner så att dom inte bilder fel-veckade aggregat, som i fallet med a-syn i PS.

Vår forskningsgrupp studerar hur proteiner involverat i att regulera protein homeostas och veckning kan påverka a-syn aggregering vilket kan ha en betydning i Parkinsons Sjukdom.

Lite mer info finns på vår engelska hemsida: Molecular Neurobiology

ch 2015 small

Christian Hansen, PhD 

Forskningsgruppledare

nadja small 2015

Nadja Gustavsson, Cand. Scient.,  Human Biologi Student

 

emma ka llstig 2016

Emma Källstig

Master Thesis Student

emma.kallstig.146@student.lu.se

galina limorenko 2016

Galina Limorenko

Master Thesis Student

galina.limorenko@med.lu.se