lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Molekylär endokrinologi

Fettsyror utgör vårt kvantitativt sett viktigaste energisubstrat och är dessutom viktiga signaleringsmolekyler i cellen. T ex är en lipidsignal nödvändig för att beta?cellerna i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln ska frisätta insulin som svar på ökade glukosnivåer i blodet.

Fettsyror lagras i form av triglycerider i de flesta av kroppens celler, framför allt i fettcellerna. Triglycerider bryts ned till fettsyror med hjälp av enzymer och andra proteiner, som står under noggrann kontroll av hormonsignaler och nervimpulser.

Vår forskning syftar till att klarlägga de molekylära mekanismerna bakom denna reglering samt hur rubbningar i dessa bidrar till uppkomsten av sjukdomar, främst diabetes, fetma och manlig infertilitet. Detta kan generera nya principer för behandling och förebyggande av dessa sjukdomar. Angreppssättet innefattar molekylärbiologiska, cellbiologiska, proteinkemiska och strukturbiologiska studier som studier av djurmodeller och patienter i samarbete med kliniker.