lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Matrixbiologi

Välkommen till forskargruppen Matrixbiologi!

anders malmstroem

 

Mitt namn är Anders Malmström och jag är professor i cell- och molekylärbiologi. Jag är också forskargruppsledare för Matrixbiologi.

Vår forskargrupp studerar vissa enzymer som påverkar många olika funktioner i vår kropp. De resultat vi uppnått har lett till att det just nu pågår kliniska studier i syfte att förebygga långdragna förlossningar. Därmed kan man förhindra att barnen tar skada av t ex syrebrist och även mildra förlossningen för kvinnorna. Förlossningstiden kan reduceras med 40%, från elva till sex timmar för en förstföderska.

Nyckelord 
Dermatansulfat, heparansulfat, epimeras, proteoglykaner.

Översikt av vår forskning 
Vi studerar särskilt två komplexa kolhydrater, dermatan- och heparansulfat. Dessa molekyler påverkar blodlevring, celltillväxt och förändring av vävnader. Proteinet epimeras styr nybildning av heparansulfat och vi försöker kartlägga denna process och samspelet mellan heparansulfat och andra enzymer.

Vi misstänker att processen fungerar som ett primitivt försvarssystem som larmar för en snabb mobilisering av vita blodkroppar, innan vårt immunförsvar hunnit tillverka antikroppar.

Ett exempel är deras inverkan på livmoderns sammandragningar och hur de förbereder kroppen till förlossning genom att göra modermunnen mjukare.

De är sannolikt också involverade i okontrollerad celltillväxt, som i cancer. Molekylerna har även förmågan att binda lokalhormon som reglerar nervcellsproliferation och förmodas spela roll vid depressionssjukdomar.

Det heparanpreparat vi tagit fram kan även lindra malaria och har effekt på proteinutfällning vid Alzheimers sjukdom.