lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Leukocytmigration

Cellmigrering, eller cellförflyttning, är en central process under den embryonala utvecklingen när vävnad bildas, vid sårläkning och när kroppen svarar med inflammation och att aktivera immunförsvaret. De flesta signalkaskader som förorsakar cellmigrering är snarlika mellan olika celltyper.

För ett robust och välfungerande immunsystem måste immuncellerna förmå att förflytta sig som svar på omgivningens behov, till exempel vid infektioner eller vävnadsskador.Ett exempel är de omogna t-lymfocyternas migration till lymfan där de för första gången kan stöta på sitt korresponderande antigen, vilken är en förutsättning för att t-lymfocyterna senare ska aktiveras, differentieras och utveckla sin förmåga att svara på stimuli. Skulle immunresponsen äventyras, eller tvärtom, blir alldeles för kraftig, så kan kroppen antingen misslyckas med att hantera infektionen eller utveckla en autoimmun sjukdom.

Cancerceller kan spridas från ursprungstumören både som enskilda celler och i cellkluster. För att lyckas med detta så utvecklar de en invasiv fenotyp, vilken kännetecknas av förlust av förmågan att integrera med andra celler, och en ökad rörlighet. En stor andel cancerceller har ett löst actincytokelett som påminner om de snabbrörliga immuncellernas.


Nyheter

Gruppen anordnar 2016 års imagingmöte "Novel Fluorescence Based Methods symposium" - ett nationellt möte för personer som håller på med state-of-the-art imaging.


Team


Publikationer