lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Kärlväggsbiologi

 

Anna Hultgårdh, Professor 
Tel: +46 46 2229673
e-mail: Anna.Hultgardh@med.lu.se 

Blodkärlsväggen är uppbyggd av tre lager; intima, media och adventitia. Median består av glatta muskelceller och bindväv. Den ger styrka till kärlväggen och reglerar blodtryck och blodflöde genom kontraktion.

Bindväven är ett välorganiserat nätverk som består av bl a kollagener, proteoglykaner och glykoproteiner. Förutom att ge stryrka till kärlväggen så har bindvävsproteinerna stor betydelse för reglering av glatta muskelcellers funktion. Vid patologiska tillstånd sker stora förändringar i sammansättningen av blodkärlens bindväv. En nyckelmekanism är när glatta muskelceller omvandlas från en kontraktil till en syntetisk fenotyp, vilket resulterar i bildning av nya eller på olika sätt modifierade bindvävsproteiner.

Vår forskning är fokuserad på hur glatta muskelceller och deras bindväv kan påverka två olika sjukdomstillstånd, ateroskleros och pulmonell hypertension. Ateroskleros är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke, ledande orsaker till morbiditet och mortalitet i västvärlden. Pulmonell hypertension betyder högt tryck i lungans blodkärl. Detta är ett allvarligt tillstånd där behandlingsmöjligheterna idag är otillräckliga.

Vessel Wall Group

Kontakt

Professor Anna Hultgårdh
Kärlväggsbiologi
Inst f experimentell medicinsk vetenskap 
Lunds Universitet
BMC B 12, 221 84 Lund

e-post: Anna.Hultgardh@med.lu.se 
telefon: 046-222 96 73
fax: 046-222 14 10 

Publikationer

Bidragsgivare i urval