lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen i Kärlfysiologi!

Gruppen för Kärlfysiologi studerar blodkärlen med avseende på cellulära signalmekanismer, kontraktionsegenskaper och celldifferentiering. Celltyper i kärlväggen som särskilt undersöks är de glatta muskelcellerna som svarar för kärlsammandragning samt endotelcellerna på kärlväggens insida som är viktiga för genomsläpplighet och interaktion med komponenter i blodet. De glatta muskelcellernas differentiering och funktionella egenskaper beror på cellmiljön. Störningar i denna, såsom inflammation, lipidinlagring och endotelskada leder till reaktioner som kan initiera arteriosklerotiska skador. Högt blodtryck och höjda blodfettnivåer är viktiga riskfaktorer för kärlsjukdom och är förenade med tillväxt och fenotypförändring av de glatta muskelcellerna samt med remodellering av kärlväggen. Vi studerar mekanismer som är inblandade i dessa processer, såsom mekanisk och hormonell påverkan, effekter av födokomponenter på blodfetter och kärlreaktioner, ändringar i cellmembranens egenskaper och betydelsen av intracellulära signalsystem. Det övergripande målet är att klarlägga vilka förhållanden som är viktiga för normal funktion och celldifferentiering i kärlväggen. Detta kan förhoppningsvis leda till nya möjligheter att förebygga kärlsjukdom.

Nyckelord: Smooth muscle, endothelium, vascular, cytoskeleton, ion channels, caveolae, cholesterol, oats, estrogen, polyamines

 

Kärlfysiologi, foto: Anna Appelberg

Kontakt

Prof. Per Hellstrand
Tel +46 46 222 9585
per.hellstrand@med.lu.se

Prof. Bengt-Olof Nilsson
Tel. +46 46 222 7767
Bengt-Olof.Nilsson@med.lu.se

Inst. f. Experimentell Medicinsk Vetenskap
Kärlfysiologi
BMC D12
221 84 Lund

Besöksadress
Sölvegatan 19, Lund


Relevant information