lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Immunologi

Inflammation induceras både vid vävnadsskador och infektioner och dess syfte är att reparera och återställa vävnadens funktion. Inflammation är också en central komponent i autoimmuna sjukdomar och cancer. I dessa situationer är inflammationen inte reglerad på normalt vis. Vid autoimmuna sjukdomar är inflammationen kronisk och kan leda till omfattande vävnadsskador. Vid cancer manipulerar tumörcellerna de inflammatoriska celler, som normalt deltar i inflammatoriska förloppet, så tumörens tillväxt gynnas. 

Vår forskargrupp studerar hur inflammation induceras vid dessa sjukdomstillstånd. Vi är framför allt intresserade av att förstå hur kroppsegna komponenter kan inducera inflammation. Vi studerar små proteiner, S100 proteiner, som normalt finns inuti vissa celler i vår kropp. Vid skada eller infektion frigörs dessa proteiner och inducerar då inflammation. 

Proteinet S100A9 frigörs också i kroppen i samband med många autoimmuna sjukdomar och kan då återfinnas i ökad mängd i blodet. Detta protein har även visat sig delta i cancersjukdomar, både vid tumörtillväxt och vid metastasering. 

I vår pågående forskning studerar vi hur S100A9 bidrar till inflammation både vid autoimmuna sjukdomar och cancer. 

Immunology Group