lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen glykobiologi

Ansamling av fel-veckade proteiner är associerad med neurodegenerativa sjukdomar och cancer.

Målet är att bättre förstå molekylära mekanismerna vid protein folding/misfolding och att utveckla nya preventiva och terapeutiska metoder för att rensa bort aggregat av proteiner och därmed hämma neurodegeneration.

Nyckelord: heparansulfat, glypikan, prion

Man vet sedan flera decennier tillbaka att heparansulfat (HS) kedjor från glypikan är associerade med amyloida placker som bildas i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom och prion sjukdom. Glypikan-1 är en cellyteheparansulfatproteoglykan, [proteiner substituerade med långa kolhydrat kedjor] som framför allt uttrycks i hjärnan. Vi har påvisat en koppar och kväveoxid (NO) beroende recirkulation av glypikan-1 via endosomer till Golgi och tillbaka till cellytan i neuronala celler.

Flera kopparbärande proteiner som prionprotein och Alzheimers amyloidprecursorprotein levererar koppar och triggar bindning av NO till glypikan (S-nitrosylering). När S-nitrosylerad glypikan exponeras för reducerande substanser (askorbinsyra) i endosomer frisätts NO, vilket leder till klyvning och frisättning av HS. Vi har nyligen påvisat att HS-kedjor från glypikan kovalent binder till fel-veckade aggregerade proteiner (såsom amyloid beta och scrapie) och eliminerar dessa i proteasomer. Silencing av glypikan-1 uttryck ökar ansamling av dessa proteiner (Mani et al., 2007).