lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Experimentell demensforskning

Demens definieras som en progressiv och handikappande nedgång av kognitiv funktion. De viktigaste orsakerna till demens är neurodegenerativa sjukdomar orsakade av åldrande, inklusive Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och frontotemporal demens. Dessutom är vaskulär sjukdom en viktig orsak och bidragande faktor.

Demens är ett växande folkhälsoproblem. Så väl antalet patienter som hälso- och sjukvårdskostnader fortsätter att stiga. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. För närvarande finns inga kända behandlingar för att stoppa eller bromsa utvecklingen av sjukdomen hos drabbade individer.

I forskargruppen arbetar vi för att kartlägga de cellbiologiska och patologiska grunderna för demens, med särskild inriktning på Alzheimers sjukdom. Vi tar fram bevis för att ålders- och sjukdomsrelaterad dysfunktion börjar med en avvikande ackumulering av β-amyloid i utsatta neuroner och synapser. Målet med vår forskning är att ge biologiska och terapeutiska insikter som kan bidra till utvecklingen av ny, effektivare behandling av demens. 

Kontakt

Prof Gunnar Gouras, MD 
Experimentell demensforskning

Inst f
Experimentell Medicinsk Vetenskap
BMC B11
221 84 Lund
Tel: 046-2220309
Fax: 046-2220531

Besöksadress:
BMC B11, 
Sölvegatan 19
Lund