lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Eosinofilers biologi

Vi intresserar oss för en population celler som tillhör det medfödda immunförsvaret, eosinofiler. Eosinofiler förekommer kontinuerligt i olika vävnader, inklusive i mag- och tarmregionen och fettvävnaden. Även om den företrädesvis betraktas som en proinflammatorisk celltyp associerad med allergiska reaktioner och parasitinfektioner finns det mer sentida data som, liksom våra egna data, antyder att eosinofiler deltar även i andra processer, inklusive reglerfunktioner vid homeostatiska mekanismer. Våra forskningsprojekt syftar till att bättre förstå grundläggande eosinofilbiologi, samt att definiera deras bidrag till immunprocessen under homeostas och inflammation. 

I vår andra forskningslinje undersöker vi hur immunsystemets svar gentemot infektion väcks. Detta med hjälp av mag- och tarm nematoder, en grupp patogener som är sällsynta i den här delen av världen, men som är högintressanta för oss då de förmår att modulera immunsystemet hos sina värdar.  

Våra projekt syftar till att definiera hur parasiten själv och dess utsöndrade produkter känns igen av och interagerar med immunsystemet, vilka immunceller som är involverade och hur interaktionen påverkar det resulterande svaret från immunförsvaret.  

Klicka på länken ovan för att läsa mer på vår engelska hemsida.


eosinofilers biologi