lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Drug Target Discovery

fredrik leeb lundberg

Fredrik Leeb-Lundberg, Professor 
Tel: +46 222 39 44
Fredrik.Leeb-Lundberg@med.lu.se 

Syftet med vår forskning är att upptäcka nya mål för läkemedel. Vi studerar framförallt receptorer för olika  inflammatoriska och vasoaktiva substanser.

Kommunikation mellan celler är nödvändig för integrering av alla fysiologiska processer. Många sjukdomar såsom cancer, diabetes, och högt blodtryck har sin grund i störningar i denna kontakt. En cell frisätter en kemisk substans som känns igen av en receptor på ytan av en mottagande cell. G-proteinkopplade receptorer (GPCR) utgör den största familjen av receptorer. De medverkar i nästan alla fysiologiska händelser, t.ex. endokrina skeenden, nervtransmission och vid uppfattningen av sinnesförnimmelser såsom ljus, lukt och smak.

GPCR är också grundläggande inom farmakologin och läkemedelsutveckling, eftersom de är oöverträffade som måltavlor för olika läkemedel. I vår forskargrupp studerar vi hur olika substanser och läkemedel känner igen och signalerar genom GPCR på molekylär nivå.