lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Cellulär biomekanik

Rådsforskare Karl Swärd berättar om sitt forskningsområde.

Forskningsfältet “cellulär biomekanik” behandlar hur kemisk energi omvandlas till mekaniskt arbete och motsatsen, det vill säga hur mekaniska signaler uppfattas och omvandlas till ett biologiskt svar. Dessa processer är grundläggande och kritiska för liv. Vidare spelar dessa processer central roll för utvecklingen av ett flertal olika sjukdomstillstånd såsom åderförkalkning, hjärtsjukdom och cancer. En vävnad som vi studerar intensivt är kärlväggen (se bilder nedan) som utsätts för kraftig mekanisk belastning (blodtryck, skjuvkrafter etc). Denna mekaniska belastning är sannolikt en viktig bidragande orsak till utveckling av åderförkalkning.

 

cellmekanik

 

 A shows confocal image of brain arteriole. B shows H&E stained mesenteric artery. C shows stacks of confocal line scans from Fluo-4-loaded smooth muscle cell in the arterial media

Kontakt

Cellulär biomekanik, foto: Anna Appelberg

 Gruppen för Cellulär biomekanik
 BMC D12
 221 84 Lund
 

 Besöksadress: Sölvegatan 19