lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Biogena aminer

lo persson

 

Lo Persson, professor 

Tel: 046-222 77 46
Epost: Lo.Persson@med.lu.se 

Vår forskning syftar till att utreda de mekanismer som styr de cellulära nivåerna av dessa viktiga aminer, vars bildning utgör möjliga mål för läkemedel mot en rad sjukdomar från malaria till cancer.

Tillväxt av celler är beroende av en ständig tillgång på olika essentiella ämnen, bland annat för celldelningen. Polyaminer utgör en grupp av intracellulära tillväxtfaktorer, som är nödvändiga för cellers tillväxt. Celler odlade i närvaro av ämnen som blockerar bildningen av polyaminer förlorar snabbt förmågan att dela sig. Bildningen av polyaminer utgör sålunda en möjlig angreppspunkt för läkemedel mot olika sjukdomar som involverar tillväxt, såsom cancer och parasitära sjukdomar. Bildningen av polyaminer har visats vara ett effektivt mål för läkemedel mot Afrikansk sömnsjuka, som orsakas av en encellig parasit av släktet Trypanosoma brucei.

Till gruppen biogena aminer räknas också histamin, som är en viktig mediator i en rad processer, som inflammation och allergiska reaktioner. Läkemedel som hindrar histaminets verkan används idag inom sjukvården för behandling av allergiska reaktioner. Trots histaminets biologiska betydelse, är kunskapen rörande det enzym som katalyserar bildandet av histamin och dess reglering relativt begränsad.

Den cellulära kontrollen av dessa aminer har visat sig vara både omfattande och unik, vilket säkerligen återspeglar deras biologiska betydelse. Den potentiella kliniska användbarheten av farmaka som interfererar med bildningen av polyaminer eller histamin gör att kunskaper om denna kontroll är av stor vikt.

Kontaktinformation

Postadress:
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap 
Biogena aminer
Lunds Universitet
BMC D12
221 84 Lund

Besöksadress: Sölvegatan 19

Relevanta länkar inom Lunds universitet: