lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Team

Hesslow Group
P Svensson, F Bengtsson, K Larsson, G Hesslow

 

 

Medlemmar

Germund Hesslow, PhD, professor, forskargruppsledare
Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lunds universitet
BMC F10, SE-221 84 Lund
Tel:  +46 (0)46-222 7750
Mobil:  +46 (0) 703481219
e-post: germund.Hesslow@med.lu.se
Egen hemsida: http://www.hesslow.com/germund/

Karolina Löwgren, doktorand
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Lunds universitet
Tel: +46 (0)46-177881
e-post: karolina.lowgren@med.lu.se

J. Fredrik Johansson, PhD/MD
Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lunds universitet
BMC F10, SE-221 84 Lund
Tel: +46 (0)46-222 06 38
e-post: Fredrik.Johansson@med.lu.se 

Anders Rasmussen, PhD
Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lunds universitet
BMC F10, SE-221 84 Lund
Tel: +46 (0)46-222 06 38
e-post: Anders.Rasmussen@med.lu.se
Egen hemsida: https://sites.google.com/site/anrasmussen83/

Dan-Anders Jirenhed, PhD
Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lunds universitet
BMC F10, SE-221 84 Lund
Tel: +46 (0)46-222 06 38
e-post: dan-anders.jirenhed@med.lu.se
hemsida:http://sites.google.com/site/jirenhed/

Kersti Larsson, BMA
Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lunds universitet
BMC F10, SE-221 84 Lund
Tel: 046-2220638,
Fax: 046-2227756
Kersti.Larsson@med.lu.se

 

Magnus Ivarsson, PhD 1998. Nu vid Merck, Sharpe and Dome, GB 
Pär Svensson, PhD 2000. (Nu vid SIDA, Stockholm) 
Fredrik Bengtsson, PhD 2005