lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Samhällsdebatt

Germund Hesslow syns ofta i media, ibland i samband med högskolans s k "tredje uppgift", ibland i politiska sammanhang. 

Vetenskap 

Nedanstående artiklar är recensioner och debattinlägg om psykologiska ämnen.2-3 handlar om effekten av psykoanalytisk terapi. Nr 4 recenserar några böcker om bortträngda minnen av sexuella övergrepp och inledde en debatt i vilken 5-7 är senare inlägg. 9-10 är från en debatt om psykologin i Sydsvenska Dagbladet. I dessa artiklar gjorde jag ett antal mycket kritiska påståenden om den psykodynamiska traditionen i psykologin, såsom att psykoterapi saknar specifika effekter och att Rorschachtestet saknar diagnostiskt värde. Dessa påståenden kunde inte dokumenteras i dagstidningsartiklar och jag gjorde därför en referenslista för särskilt intresserade. Denna har efterhand uppdaterats och finns nedan som nr 8. Artikel 11 är en recension av Judith Rich Harris bok The Nurture Assumption. Artiklar om de politiska implikationerna av psykologisk forskning finns under rubriken Politics. Under Philosophy finns en uppsats med titeln The problem of causal selection som handlar om det principiella problemet att väga den relativa betydelsen av flera orsaker.

Artiklarna har publicerats i olika tidningar och tidskrifter. Texterna är baserade på de datafiler som ligger till grund för de publicerade artiklarna. Det kan finnas smärre skillnader mellan de tryckta versionerna och de som återges här.

 • Individens allt tyngre arv . Moderna tider 3:23, sept 1992
 • Psykoanalys kan ibland ha en sockerpillereffekt. Svenska Dagbladet 1995-04-19
 • Crafoord tolkar Freud på eget vis . Svenska Dagbladet 1995-05-04
 • Humbug om bortträngda minnen. Svenska Dagbladet 1996-01-15
 • Teorin om bortträngning osannolik. Svenska Dagbladet 1996-02-21
 • Terapeutiskt kvacksalveri: incesthysterin en skamfläck för psykiatrin. Svenska Dagbladet 1996-05-17
 • Minnesterapi försämrar hälsan. Svenska Dagbladet 1996-07-21
 • Referenslista till debattartiklar om psykologi
 • Biologin påskyndar psykoanalysens död. Sydsvenska Dagbladet 1996-11-01
 • Det freudianska konkursboet. Sydsvenska Dagbladet 1996-12-16
 • Inte mammas fel om barnet blir mördare. Svenska Dagbladet 1999-01-16
 • Moralen står inte i konflikt med naturen. Svenska Dagbladet 1996-10-22
 • Mani och poesi. 90tal 28/29, 76-77,1999
 • Experiment med könsroller. Äntligen. September, 1999 (tidskrift utgiven av Malmö dramatiska teater)
 • The Dangers of the Therapeutic Culture. In Modernity and Its Discontents: Sceptical Essays on the Psychomedical Management of Malaise. Petteri Pietikainen (ed.),Stockholm: Ax:son Johnson Foundation 2005

Ljud och video

 • Människor och tro, Sveriges Radio, 2001-08-10. "Kropp och själ"
 • Filosofiska rummet, Sveriges Radio, 2002-10-06. "Kunskapen om kunskap"
 • Studio Ett sextontimmen, 2002-11-01. "Ärftlighet och människosyn"
 • Filosoficirkeln  2005-09-06 "Kan vi lita på vetenskapen?" 
 • Filosofiska rummet, Sveriges Radio,  2007-07-02. "Biologism"

Politik

 • När kakan fördelas. Sydsvenska Dagbladet 1994-08-17
 • Män mer energiska i karriärstegen. Svenska Dagbladet 1994-12-22
 • Politikens arvsynd. Sydsvenska Dagbladet 1995-01-13 
 • Urartad feminism . Sydsvenska Dagbladet 1995-01-20
 • Könskvotering bara symbolhandling . Sydsvenska Dagbladet 1995-02-03
 • Klartext om jobben . Sydsvenska Dagbladet 1995-02-17
 • Vämjeligt Flodgren . Sydsvenska Dagbladet 1995-01-20
 • Korrekt lönesättning . Sydsvenska Dagbladet 1995-07-12
 • Skall lön vara rättvis ? Sydsvenska Dagbladet 1995-08-21
 • Kapitalism och jämlikhet . Sydsvenska Dagbladet 1995-09-04
 • Från fattiga till de rika . Sydsvenska Dagbladet 1995-10-??
 • Arv, miljö och politik . Framtider nr 4, s14-17, 1996
 • Behovet av busar. Dagens Nyheter 1996-02-23
 • Jämlikhet förutsätter att vi behandlas olika . Sydsvenska Dagbladet 1999-04-26
 • Underskatta inte välfärdsstatens problem . Sydsvenska Dagbladet  1999-05-09
 • "Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen"  DN 2005-02-19
 • Replik till prorektorn vid Lunds Universitet Ann Numhauser-Henning Sydsvenska Dagbladet 2005-05-11
 • "Praktfullt magplask om löneklyftor"  DN 2005-03-01
 • Kommentarer till debatten om feminism
 • Jämställdhet eller likformighet. I Nerbrand, S. (red.) Samtida feminism. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse,  Stockholm, 2007
 • Lycka är inte allt” NEO nr 2,  2007

Extern hemsida

Länkar till artiklar och inslag återfinns på den egna, externa hemsidan.