lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Aptitkontroll

Populärvetenskaplig sammanfattning
Charlotte Erlanson-Albertssons forskargrupp

Många sjukdomar idag beror på en felaktig kost, tex övervikt, diabetes, Alzheimers sjukdom, bara för att nämna några. Vi intresserar oss för hur aptitreglering går till och vilka hunger och mättnadssignaler som bildas beroende av vad vi äter. Huvudfrågeställningen är om vi kan äta på ett sådant sätt att hunger och mättnad regleras på ett optimalt sätt. Vår arbetshypotes är att kroppen själv producerar dessa signaler på ett optimalt sätt, bara den får rätt stimulans. Vi ger alltså inga färdiga hormoner, utan låter kosten eller kosttillskott stimulera den egna jämvikten. Vi tror också på individuella lösningar. Varje människa är unik, det krävs individuella doser och kanske individuella koster. Slutligen är ätandet ett beteende, styrt av flera faktorer, smaken, stress, om maten är gratis, sinnesstämningen. Äter jag för att jag är hungrig eller för att ha något att göra, tar jag mer än jag tänkte, för det smakade så gott eller tar jag mindre än jag tänkte, på grund av ångest. Kör jag schema eller går jag på känslan? Vår forskning berör effekten av maten på belöningssystemet liksom på kroppens inflammation och oxidativa stress.

Mer information om aptitkontrollgruppen och Charlotte Erlanson-Albertssons forskargrupp hittar du på deras engelska hemsida. Klicka på länken ovan.