lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till Åke Oldbergs forskargrupp

aake oldberg

 

Åke Oldberg, professor,

Tel: 046-222 85 77

E-post: Ake.Oldberg@med.lu.se 

Flera vanliga "folksjukdomar", som artros och benskörhet, yttrar sig i bindvävsförändringar. Våra undersökningarna ger kunskaper om proteinernas funktion och kan därför leda till en bättre förståelse för de degenerativa sjukdomarnas uppkomst.

Bindväv består av framför allt kollagenfibrer och ett stort antal andra proteiner, som är mer eller mindre associerade med fibernätverket. Sammansättningen av olika kollagener och andra proteiner ger den styrka och elasticitet som kännetecknar en vävnad.

Vår forskning koncentreras på en familj LRR?proteiner. Dessa proteiner finns i bl.a. senor, ligament och brosk och studeras med avseende på funktion och biosyntes.

Vi har bl.a. genererat möss som saknar fibromodulin, för att studera dess funktion i bindväv. Vi har visat att fibromodulin noll?mössen har senor med bara halva den styrka som normala senor uppvisar. Detta leder till att fibromodulin noll?mössen har instabila knäleder och utvecklar artros, en förslitningsskada på ledbrosket.