lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning


Institutionens forskargrupper i Forskningsportalen


Sektioner

Institutionen har runt 60 självständiga forskargrupper organiserade i sex sektioner.
Totalt har institutionen cirka 350 anställda.


Starka forskningsområden 

Inom Medicinska fakulteten har man identifierat vissa forskningsämnen som särskilt prioriterats.
Vår institution ingår i följande s k starka forskningsområden. Dessa är ofta tvärvetenskapliga.

Vid EMV koordineras även det tvärvetenskapliga centrat "Neuronano Research Center" (NRC) och Linnémiljön Bagadilico.