lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.


Important pieces of the puzzle to understand what drives diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s are still missing today. One crucial obstacle for researchers is that it is impossible to examine a living brain cell in someone who is affected by the disease. With the help of a new method for cell conversion, researchers at Lund University in Sweden have found a way to produce diseased, aging brain cells on a large scale in a cell culture dish. 

Researchers at Lund University in Sweden have used the MAX IV synchrotron in Lund – the strongest of its kind in the world - to produce images that predate the formation of toxic clumps of beta-amyloid, the protein believed to be at the root of Alzheimer’s disease. The unique images appear to contradict a previously unchallenged consensus. Instead of attempting to eliminate beta-amyloid, or so-called plaques, the researchers now suggest stabilizing the protein.

Jens Schouenborg, Neuronano Research Center (NRC), EMV har fått VRs anslag för “bidrag för forskningsmiljö naturvetenskap och teknikvetenskap”! Ca 24 miljoner över en period på 6 år (2017-2022) Projektet heter: Utveckling av implanterbar och vävnadsvänlig optoelektronisk teknik för att monitorera och kommunicera med den medvetna hjärnans nervceller. På engelska: Truly biocompatible optoelectronic neural interfaces to decipher and interact with information processing in the conscious brain.

In order to drive a car, you need a good balance between accelerator and brake. The same applies to a part of the brain – the striatum - that controls our movements. Research at Lund University in Sweden has led to new findings on the interaction between the “accelerator” and the “brake” in the striatum. These findings may guide the development of treatments for movement disorders such as those occurring in Parkinson’s disease.

Lena Ullers forskningsprojekt ” New treatment opportunities for viral-induced asthma and COPD” har tilldelats 2 772 000 kr under 3 år. Anslaget är i form av en seniorforskartjänst vilket nu blir förlängd med ytterligare 3 år. Forskartjänsterna är främst avsedda som karriärutvecklingstjänster för yngre forskare, vilka kan förväntas få ledande vetenskapliga positioner i framtiden.