lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Inbjudan till nominering av Eric K. Fernströms priser 2019

Eric K. Fernströms nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris.

Anvisningar för nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris

Handlingarna ska vara inlämnade senast den 30 april 2019.

Obs! Formuläret töms automatiskt efter utskrift.


Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.

Nomineringarna skickas till respektive universitets medicinska kansli.

Obs! Formuläret töms automatiskt efter utskrift.

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Lunds universitet

Nomineringar ska vara inlämnade senast den 13 augusti 2019. 

 Obs! Formuläret töms automatiskt efter utskrift.

För ytterligare information v g kontakta Christina Parknäs, christina.parknas@med.lu.se

Kontakt

Kanslidirektör Christina Parknäs
Telefon: 046-2228071
Christina.Parknas@med.lu.se