lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Inbjudan till nominering av Eric K. Fernströms priser 2017

Eric K. Fernströms nordiska pris 
De medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris.

Handlingarna ska vara inlämnade senast den 24 april 2017.

Obs! Formuläret töms automatiskt efter utskrift.

Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 
Professorerna vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Nomineringarna skickas till respektive universitets medicinska kansli.

Nomineringar från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ska vara inlämnade senast den 15 augusti 2017. 

 Obs! Formuläret töms automatiskt efter utskrift.

Kontakt: 
Kanslidirektör Christina Parknäs
Telefon: 046-2228071
Christina.Parknas@med.lu.se