lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Svenska Priset

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige.

Eric K. Fernströms Svenska Pris 2017 delas ut vid Forskningens Dag den 8 november 2017

2017 års pristagare  - lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare:

Umeå

Docent Nasim Sabouri

”För hennes framstående studier av enzymet Pfh1 och hur det löser upp sekundära DNA-strukturer“.

Uppsala

Professor Fredrik Palm

“För sin banbrytande och nydanande forskning om hur hypoxi står som central mekanism till utvecklingen av diabetesskador på njuren samt uppvisande av möjliga behandlingsvägar för att lindra dess effekter”.

KI, Stockholm

Professor Oscar Fernandez-Capetillo

"För sin banbrytande forskning om hur skador i DNA leder till cancer och åldrande”.

Linköping

Professor Dick Wågsäter

”För att ha byggt upp en framgångsrik forskning kring aortaaneurysm och arterioskleros”.

Göteborg

Docent Elisabeth Jerlhag Holm

”För sina banbrytande studier rörande neurobiologiska mekanismer vid beroendesjukdomar”.

Lund

Professor Kristian Pietras

”För sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nya behandlingar vid cancer”.

Tidigare års pristagare:

2016

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Nelson Gekara
Tobias Sjöblom
Rickard Sandberg
India Morrison
Karolina Skibicka Sundin
Malin Parmar

2015

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Richard Lundmark
Taija Mäkinen
Sten Linnarsson
Mattias Alenius
Jonas A. Nilsson
Oskar Hansson

2014

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Nawi Ng
Mia Phillipson
Thomas Helleday
Maria Lerm
Mattias Lorentzon
David Gisselsson Nord

2013

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Lena Gunhaga
Helena Åkerud
Tibor Harkany
Martin Hallbeck
Marie Lagerquist
Olle Melander

2012

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Andrei Chabes
Lars Feuk
Kirsty Spalding
Tino Ebbers
Joakim Larsson
David Bryder

2011

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Emmanuelle Charpentier
Anders Tengholm
Luca Jovine
David Engblom
Henrik Zetterberg
Mattias Belting

2010

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Jörgen Johansson
Per-Ola Carlsson
Jussi Taipale
Fredrik Elinder
Fredrik Bäckhed
Marju Orho-Melander

2009 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Niklas Arnberg
Kerstin Lindblad-Toh
Nico Dantuma
Mikael Sigvardsson
Maria Falkenberg Gustafsson
Madeleine Durbeej-Hjalt

2008 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Kui Liu 
Mats Nilsson 
Camilla Sjögren
Stefan Thor
Martin Bergö 
Anna Blom 

2007 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Erik Johansson 
Marie Allen 
Staffan Strömblad 
Maria Jenmalm 
Anne Uv 
Artur Schmidtchen 

2006 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Per-Arne Oldenborg 
Klas Kullander 
Lars Holmgren 
Marie Larsson 
Suzanne Dickson 
William Agace 

2005 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Ruth Palmer 
Richard Rosenquist Brandell 
Catharina Larsson 
Charlotta Dabrosin 
Milos Pekny 
Udo Häcker 

2004 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Sun Nyunt Wai 
Johan Ericsson 
Johan Ericson 
Birgitta Rasmusson 
Tommy Nilsson 
Martin L Olsson 

2003 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Maria Fällman 
Håkan Melhus 
Yihai Cao 
Outi Vaarala 
Klas Blomgren 
Angela Cenci Nilsson 

2002 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Stefan Björklund
Ivan Dikic
Claes Gustafsson
Fredrik Nyström
Håkan Olausson
Heiko Herwald 

2001 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Peter M Andersen
Finn Hallböök
Jonas Frisén
Ola Hermanson
Johan Wessberg
Mary Jo Wick 

2000 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Henrik Grönberg
Erik Forsberg
Patrik Ernfors
Peter Påhlsson
Jan Borén
Sten Eirik Jacobsen 

1999 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Thomas Borén
Stefan Schwartz
Juleen R Zierath
Samuel Svensson
Jan Oscarsson
Patrik Brundin 

1998 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Per Wester
Peter ten Dijke
Thomas Perlmann
Karin Öllinger
Claes Ohlsson
Cecilia Holm 

1997 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Helena Edlund
Niklas Dahl
Lennart Brodin
Mats Söderström
Kjell Olmarker
Magnus Abrahamsson 

1996 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Benoni B. Edin
Olle Kämpe
Carlos Ibanez
Karola Messner
Henrik Hagberg
Jens Schouenborg 

1995 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Martin Gullberg
Lena Claesson-Welsh
Per-Olof Berggren
Thomas Skogh
Christer Betsholtz
Bo Åkerström

1994 

Umeå
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund

Sven Bergström
Kristofer Rubin
Tomas Olsson
Peter Strålfors
Pam Fredman
Anders Arner

”För sin banbrytande forskning om samspelet mellantumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nyabehandlingar vid cancer”.

Prisceremoni

2017  års yngre pristagare tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström

nasim sabouri
Nasim Sabouri, Umeå universitet
fredrik palm
Fredrik Palm, Uppsala universitet
oscar fernandez capetillo
Oscar Fernandez-Capetillo, KI
dick waagsaeter
Dick Wågsäter, Linköpings universitet
elisabeth jerlhag holm
Elisabeth Jerlhag Holm, Sahlgrenska akademin, Göteborg
kristian pietras
Kristian Pietras, Lunds universitet

Foto: Kennet Ruona


Eric K. Fernströms Svenska Pris delas ut vid Forskningens Dag.

Forskningens Dag är ett samarrangemang med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Region Skåne och Eric K. Fernströms Stiftelse.