lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Fernströmpriset 2003 till Lennart Philipson

Philipson har haft stor betydelse inom den cell- och molekylärbiologiska forskningen både i Sverige och internationellt. Han har bl a varit chef för både Wallenberglaboratoriet i Uppsala, det europeiska toppforskningsinstitutet European Molecular Biology Laboratory i Heidelberg och Skirball Institute of Molecular Biology i New York. Han har också varit mycket aktiv i de svenska forskningsråden MFR och NFR samt Cancerfonden, varit rådgivare till många yngre forskare, suttit i styrelsen för flera biomedicinska företag samt deltagit i den forskningspolitiska debatten på både svensk och europeisk nivå.

Philipsons egen forskning har varit inriktad på virologi, fr a adenovirus, en familj smittämnen som bland annat orsakar infektioner i övre luftvägarna. Priskommittén, som är baserad vid den medicinska fakulteten i Lund, motiverar priset med att Philipson gjort Ópionjärinsatser inom virologi särskilt vad gäller virusreceptorer, viral replikation och bildandet av mRNA genom splicing".

Text: Ingela Björck, Ingela.Bjorck@info.lu.se

Mer att läsa

lennart philipson 2003 aars mottagare av eric k fernstroems nordiska pris


Professor Lennart Philipson

Prisceremonin Nordiska Priset 2003: Lennart Philipson


Professor Lennart Philipson mottar sitt Fernströmpris av Kung Carl XVI Gustaf

Prisceremonin Nordiska Priset 2003: Lennart Philipson


Lunds Studentsångförening hyllar professor Lennart Philipson

Fotograf: Kennet Ruona