lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nordiska Priset

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut ett pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor och är därmed ett av de största i sitt slag.

2018 års mottagare av Eric K. Fernström Nordiska pris

maiken nedergaard
Eric K. Fernströms stiftelses Stora Nordiska Pris – ett av de största medicinska priserna i Skandinavien – går i år till neuroforskaren Maiken Nedergaard, verksam vid Köpenhamns universitet och University of Rochester.

Eric K. Fernströms stiftelses Stora Nordiska Pris – ett av de största medicinska priserna i Skandinavien – går i år till neuroforskaren Maiken Nedergaard, verksam vid Köpenhamns universitet och University of Rochester, ”för sin revolutionerande upptäckt av hjärnans eget reningsverk, det glymfatiska systemet. Hennes upptäckt och utforskning av detta har ökat vår förståelse för hur hjärnan under sömn gör sig av med skadliga produkter och därmed skyddar hjärnan från sjukdom”.


Tidigare års pristagare:

2017

  • Jonas Frisén, ”för sin banbrytande forskning om hur celler omsätts och förnyas i vuxna organ, såsom i nervsystemet och hjärtat”.

2016

  • Professor Jiri Bartek och professor Jiri Lukas

2015

  •   Professor Jens Juul Holst

För upptäckten av hormon i mag-tarmkanalen och deras reglering av kroppens blodglukosnivå, vilket lett till ny behandling av diabetes.”

2014

  •  Professor Per Brandtzaeg

För upptäckt av nya mekanismer för antikroppars passage genom kroppsvävnader, vilket möjliggjort nya angreppssätt att förebygga och behandla infektion och kronisk inflammation”

2013

  • Professor Leif Groop

"För sina pionjärinsatser inom kartläggningen av ärftliga faktorer och sjukdomsmekanismer vid en av vår tids stora hälsoproblem, diabetes"

2012

  • Professor Peter Arner

"För att med sina nyskapande strategier och på ett kreativt sätt ökat förståelsen för den mänskliga fettvävens funktion och reglering och dess stora betydelse för hälsa och sjukdom"

2011

  • Professor Anders Björklund

"För nydanande forskning inom neurobiologi med speciell inriktning mot förståelse av sjukdomsmekanismer och kreativ utveckling av nya behandlingsformer vid Parkinson sjukdom"

2010

"För sina banbrytande upptäckter rörande fibronektin och andra matrixproteiner av stor betydelse för diagnostik och behandling av tumör- och virussjukdomar"

2009 

"För sina upptäckter av cellkärnereceptorer och sin banbrytande forskning kring deras betydelse för flera folksjukdomar"

2008 

”För deras banbrytande studier av de mekanismer i hjärnan som bestämmer vår position i rummet”

2007 

"För grundläggande cytogenetiska och molekylärgenetiska studier som visat att kromosomavvikelser och genförändringar är av avgörande betydelse för diagnostik, terapival och prognosbedömning i både hematologiska cancersjukdomar och solida tumörer"

2006 

"För hennes klarläggande av molekylära, genetiska och funktionella orsaker till svåra ärftliga sjukdomar"

2005

"För hans klarläggande av mekanismerna för lymfkärlens bildning. Potentiell betydelse för reglering av immunsystem, bekämpning av infektioner och spridning av cancer"

2004

"För hans banbrytande forskning om koleratoxinets verkningsmekanism som lett till utveckling av orala vacciner med breda applikationer"

2003 

"För pionjärinsatser inom virologi särskilt vad gäller virus receptorer, viral replikation och bildandet av mRNA genom splicing"

2002 

"För sina teoretiska och praktiska bidrag till behandling av blödarsjuka"

2001 

"För deras banbrytande insatser inom diabetesforskningen"

2000 

"För klarläggandet av en ny antibakteriell princip av stor och generell biologisk betydelse"

1999 

"För grundläggande studier av proteinspjälkningens betydelse för tumörtillväxt".

1998 

"För sina grundläggande studier av bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper".

1997 

"För sina banbrytande studier av redoxiner - enzymer av central betydelse för cellens livsfunktioner".

1996 

"För hans banbrytande upptäckter rörande blodets koagulation".

Prisceremoni

Eric K. Fernströms Nordiska Pris delas ut vid Forskningens Dag i Lund. I samband med detta håller pristagaren en kort föreläsning om sin forskning.

Forskningens Dag anordnas av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Region Skåne och Eric K. Fernströms stiftelse.