lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Bilder från prisceremonierna

2018

fernstroempristagare 2018
Från vänster: Filipe Cava, Lars Forsberg, Pernilla Lagergren, Maiken Nedergaard, Colm Nestor, Erik Larsson Lekholm och Åsa Petersén.

2017

prisceremoni 2017
Från vänster: Nasim Sabouri, Fredrik Palm, Oscar Fernandez-Capetillo, Jonas Frisén, Dick Wågsäter, Elisabeth Jerlhag Holm, Kristian Pietras

2016

prisceremoni 2016
Från vänster: Nelson Gekara, Tobias Sjöblom, Rickard Sandberg, Jiri Lukas, Jiri Bartek, India Morrison, Karolina Skibicka Sundin, Malin Parmar.

2015

bild prisceremoni 2015
Namn från vänster: Richard Lundmark, Taija Mäkinen, Sten Linnarsson, Jens Juul Holst, Mattias Alenius, Jonas A.Nilsson, Oskar Hansson. Stående: Elisabeth E. Fernström.

2014

Pristagare 2014

Namn från vänster: Nawi Ng, Mia Phillipson, Thomas Helleday,
Per Brandtzaeg, Maria Lerm, Mattias Lorentzon, David Gisselsson Nord

2013

Priscermoni 2013

Namn från vänster: Lena Gunhaga, Helena Åkerud, Tibor Harkany,
Leif Groop, Martin Hallbeck, Marie Lagerquist, Olle Melander.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2012

prisutdelning 2012

Från vänster: Andrei Chabes, Lars Feuk, Kirsty Spalding, Peter Arner, Tino Ebbers,
Joakim Larsson och David Bryder. Lunds Studentsångare i bakgrunden.

2011

pristagare 2011

Från vänster: Emmanuelle Charpentier, Anders Tengholm, Luca Jovine, Anders
Björklund, David Engblom, Henrik Zetterberg och Mattias Belting.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2010 

prisceremoni 2010

 Från vänster Jörgen Johansson, Per-Ola Carlsson, Jussi Taipale,
Antti Vaheri, Fredrik Elinder, Fredrik Bäckhed och Marju Orho-Melander.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2009

pristagare 2009

 Från vänster: Niklas Arnberg, Kerstin Lindblad-Toh, Nico Dantuma,
Jan-Åke Gustafsson, Mikael Sigvardsson, Maria Falkenberg Gustafsson
och Madeleine Durbeej-Hjalt. Överst i bild är Lunds Studentsångare.

2008

prisceremoni 2008

 Från vänster: Kui Liu, Mats Nilsson, Camilla Sjögren, May-Britt Moser, Edvard
Moser, Stefan Thor, Martin Bergö och Anna Blom.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2007

pristagare 2007

 
Från vänster: Erik Johansson, Marie Allen, Staffan Strömblad,
Felix Mitelman, Maria Jenmalm, Anne Uv och Artur Schmidtchen.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2006

pristagare 2006

Från vänster: Per Arne Oldenberg, Klas Kullander, Lars Holmberg,
Leena Peltonen, Marie Larsson, Suzanne Dickson, William Agace.

2005

pristagare 2005

 Från vänster: Ruth Palmer, Richard Rosenquist Brandell,
Catharina Larsson, Kari Alitalo, Charlotta Dabrosin, Milos Pekny,
Udo Häcker. I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2004

pristagare 2004

 Från vänster: Sun Nyunt Wai, Johan Ericsson, Johan Ericson,
Jan Holmgren, Birgitta Rasmusson, Tommy Nilsson, Martin L Olsson.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2003

prisceremonin svenska priset 2003 yihai cao

 Yihai Cao mottar sitt Fernströmpris av Kung Carl XVI Gustaf.

2003

Prisceremonin Eric K. Fernströms Svenska pris 2003

Från vänster: Maria Fällman, Håkan Melbus, Yihai Cao, Lennart Philipson,
Outo Vaarala, Klas Blomgren, Angela Cenci Nilsson.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

2002

Prisceremonin Eric K. Fernströms Svenska pris 2002

Från vänster: Stefan Björklund, Ivan Dikic, Claes Gustafsson,
Fredrik Nyström, Håkan Olausson, Heiko Herwald.

2001

Prisceremonin Eric K. Fernströms Svenska pris 2001

 Från vänster: Peter M Andersen, Finn Hallböök, Jonas Frisén, Ola Hermanson,
Johan Wessberg, Mary Jo Wick.

2000

Prisceremonin Eric K. Fernströms Svenska pris 2000

 

Från vänster: Henrik Grönberg, Erik Forsberg, Patrik Ernfors,
Peter Påhlsson, Jan Borén, Sten Eirik Jacobsen.

1999

Prisceremonin Eric K. Fernströms Svenska pris 1999

 

Från vänster: Thomas Borén, Stefan Schwartz, Juleen R Zierath,
Samuel Svensson, Jan Oscarsson, Patrik Brundin.
I bakgrunden Lunds Studentsångare.

Fotograf: Kennet Ruona