lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Eric K. Fernströms Stiftelse

- för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning
jubileumslogotype fernstroemsstiftelsen

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens Dag. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse.

2017 års mottagare av Eric K. Fernström Nordiska pris

jonas frisen
Årets Stora Nordiska Pris av Eric K. Fernström går till Jonas Frisén, forskare vid Karolinska institutet, som forskar på cellnybildning i den vuxna kroppen. Foto: Gustav Mårtensson

Fernströmstiftelsens Stora Nordiska Pris – ett av de största medicinska priserna i Skandinavien –  går i år till stamcellsforskaren Jonas Frisén, Karolinska Instituttet. Hans forskning handlar om stamceller, framför allt hur dessa omsätts och förnyas i vuxna organ.


Jubileum

Eric K. Fernströms Stiftelse firade 35-årsjubileum 2013
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 30-årsjubileum 2008 
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 25-årsjubileum 2003