lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Skånes Metadatabas för Epidemiologi

Återanvändning av forskningsdata

Till er epidemiologiska forskare med intresse för att synliggöra ert arbete med epidemiologiska studier för att möjliggöra återanvändning av redan insamlad forskningsdata.

Forskningsdata är en värdefull resurs som vanligtvis kräver mycket tid och pengar att producera. En betydande del av de uppgifter som samlas in har ett stort användningsområde utöver det ursprungliga syftet och kan användas i nya forskningssammanhang. Just nu pågår en inventering av epidemiologiska studier som samlats in i Lunds Universitets eller Region Skånes regi med syfte att skapa en katalog ”Skånes Metadatabas för Epidemiologi”, med en beskrivning över studierna. Skånes Metadatabas för Epidemiologi kommer att kunna användas som inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer.

Skånes Metadatabas för Epidemiologi omfattar nu över 40 studier med information om ca 650 000 deltagare. Arbetet med metadatabasen fortsätter med målet att bli ca 50 studier till våren 2015 och därefter uppmanas forskare att själva lägga in sina studier.

För en översikt över studierna inkluderade i Skånes Metadatabas för Epidemiologi besök Svensk nationell Datatjänsts (SND) hemsida och använd sökorden EpiHealth_Skåne: http://snd.gu.se/sv/catalogue/search/epihealth_sk%C3%A5ne

Hittar ni kohorter som skulle kunna vara intressanta för era frågeställningar kontakta ansvarig forskare. Mailadress finns listad för den av primärforskarna som valts till kontaktperson. Klicka på brevet efter kontaktpersonen för möjlighet att maila genom Microsoft Outlook. Återkoppla gärna till Johanna Ekström (se kontaktuppgifter nedan) om ni initierar ett nytt samarbete med hjälp av Skånes Metadatabas för Epidemiologi.

 

För mer information om metadatabasen: 

 

Fore more information about the metadatabase:

   

För ytterligare frågor eller om ni vill ha hjälp med att lägga in information i Skånes Metadatabas för Epidemiologi kontakta Johanna Ekström: johanna.ekstrom@med.lu.se