lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Projektkatalog

Till epidemiologiska forskare!

EpiHealth är dels ett strategiskt forskningsormåde för excellens inom epidemiologisk forskning vid Lunds och Uppsala universitet, men även ett brett nätverk för alla forskare inom eller utanför landet med intresse för epidemiologisk forskning i bred bemärkelse. Efter ett omfattande förarbete lanserar EpiHealth nu sin nya Projektkatalog som Du finner här via vår hemsida. Meningen är att Du själv kan lägga in vissa basala data om Ditt eget epidemiologiska projekt samt sökord, för att därmed underlätta att forskare med likartade intresseområden kan söka kontakt med varandra över olika gränser. Därmed befrämjas EpiHealths syften att driva forskning framåt. Samma huvudprojekt bör beskrivas endast en gång, men olika forskare kan vara ansvariga för olika delprojekt som då kan visas i Projektkatalogen.

Vi ber Dig således att: 

- registera Dig i projektkatalogen genom att först skicka ett mail till webmaster Camilla Key med namnuppgift samt uppgift om vilket universitet Du tillhör. För personer tillhöriga Lunds universitet kommer sedan inloggning att ske med sedvanliga LUCAT-identiteter efter att Ni erhållit ett automatiskt brev från webmaster att ni är registrerade i Projektkatalogen. Brevet innehåller även den länk som tar er till funktionen att lägga upp ett projekt. För personer från andra universitet och högskolor gäller också att Ni erhåller log-in uppgifter via web master då ni skickat in ett mail om namn och tillhörande universitet.

- lägga in basala uppgifter om Ditt projekt, inklusive sökord, kontaktinformation samt nyckelreferenser. Uppdatera sedan med knapptryckning. Inom ett par dagar konfirmeras detta av webmaster och projektbeskrivningen blir synlig via den allmänna Projektkatalogen på vår hemsida.

- uppdatera Din projektbeskrivning efterhand när nya uppgifter eller referenser gör detta lämpligt. På så sätt underhåller vi själva projektkatalogen samt optimerar dess sökbarhet och informationsvärde.

Du hälsas härmed varmt välkommen att medverka i projektkatalogen och i EpiHealth nätverket som står öppet för alla forskare oavsett anknytning, men som arbetar med epidemiologiska frågeställningar. Genom att lägga upp Ditt projekt i katalogen så kan vi även anse att Du officiellt vill räknas som en medlem i EpiHealths breda nätverk och vi kan därmed be att få återkomma till Dig med ytterligare informationer, bl.a. om kommande symposier, kurser och internat.

Välkommen! 

Peter M Nilsson, koordinator EpiHealth
Camilla Key, forskningsadministratör/webmaster

  • Önskar Du lägga upp ett projekt? skicka epost till Camilla Key för att registrera Dig först! 
  • Logga in