lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

MOS

Malmö Offspring Study – startar 1 mars och syftar till att kartlägga familjemönster bakom stora folksjukdomar på basen av gen-miljö interaktion

Länk till MOS-webbsida

Malmö Offspring Study, MOS (Malmö Familjestudie) är en hälsoundersökning med forskningssyfte där målgruppen är barn och barnbarn till index-personer (generation 1) vilka tidigare undersökts inom ramen för Malmö Kost Cancer studiens Kardiovaskulära Arm (MKC-KVA) vid en baslinje 1992-1996 [1-5]. MOS omfattar en kroppsundersökning, ett frågeformulär, blodprovstagning, tekniska undersökningar, kostregistrering samt provtagning från urin och avföring. De tekniska undersökningarna omfattar ultraljud av halskärl, mätning av artärstyvhet, 24-timmars blodtryck perifert och centralt, perifer cirkulation, ankel-arm index och spirometri. Till detta kommer kognitiva tester samt uppskattning av glukosmetabol kontroll via oral glukostoleranstest (OGTT) och transdermal bestämning av Advanced Glycation End (AGE) produkter, ett mått på vävnadsglykering. Prover lagras i Region Skånes biobank, inklusive DNA. Studien är etikgodkänd via Regionala etikprövningsnämden i Lund (Dnr. 2012/594) samt PUL anmäld via Lunds universitet. Medicinskt ansvarig läkare för studien är prof/öl Peter M Nilsson som tillsammans med prof/öl Olle Melander gemensamt har ett vetenskapligt ledningsansvar för MOS tillsammans med styrguppen för MOS och som bygger på en bred samverkan med en rad andra forskare. Deltagare får svar på avvikande prover eller tekniska undersökningar om dessa föranleder åtgärd, samt v.b. vidare remittering för behandling och uppföljning. MOS stöds av det strategiska forskningsområdet EpiHealth vid Lunds universitet samt EUInterregprojektet.

I studien ingår följande specifika undersökningar av deltagarna:

- kroppsundersökning med mätning av längd, vikt, blodtryck (i arm samt centralt under 24 timmar)
- blodprovstagning inklusive DNA prov för vissa genetiska analyser avseende definierade  folksjukdomar, för analys av gen-miljö interaktion
- sockertoleranstest (OGTT) för att bestämning av glukosmetabol kontroll
- tekniska undersökningar (externa): ultraljud av halskärl, mätning av blodflöde i fingrar och fötter, 24-timmars blodtrycksmätning, artärstyvhetsmätning, mätning av andningskapacitet (spirometri)
- undersökning av minne och snabbhetstest (kognitionstester: MOCA, AQT)
- frågeformulär med frågor om t.ex. livsstil, utbildning, stress
- kostregistrering via dator under fyra dygn (man kan logga in hemma och fylla i) efter modell av Livsmedelsverkets kostundersökningar
- urinprov samt avföringsprov (för att skatta sammansättning av bakteriefloran i tarmen)

Vi kommer även att använda oss av analyser baserat på avidentifierade data från Flergenerationsregistret, SCB, Örebro, som tidigare använts i en annan Malmö kohort [6].

Organisation för Malmö Offspring Study (MOS)

Styrguppen för MOS med principal investigators (PI):
Peter M Nilsson (PI), professor
Olle Melander (PI), professor
Gunnar Engström, professor
Jan Nilsson, professor
Margaretha Persson, Dr med vet, chef Klinisk Forskningsenhet

Arbetsgrupp för kost-hälsa:
Bengt Jeppsson, professor
Jonas Manjer, docent
Bodil Ohlsson, professor
Marju Orho-Melander, professor
Elisabet Wirfält, professor

Arbetsgrupp för kognition:
Lennart Minthon, professor
Katarina Nägga, Dr med vet

Externa forskare för samarbete i MOS:
Sölve Elmståhl, professor
Leif Groop, professor
Bo Hedblad, professor, ansvarig för MKC-KVA:s baslinje
Margrét Leosdottir, Dr med vet
Martin Lindström, professor
Valeriya Lyssenko, docent
Maria Rosvall, docent
Jan Sundquist, professor
Kristina Sundquist, professor

Anknuten personal/forskare i projektet:
Håkan Andersson, programmerare
Kerstin Andersson, projektkoordinator för biobanker
Anders Dahlin, datamanager
Ulrika Ericson, nutritionist, post-doktor
Sophie Hellstrand, nutritionist, doktorand
Camilla Key, forskningsadministratör, web master EpiHealth
Alexandra Vulcan, dietist
Gerd Östling, laboratorieingenjör, doktorand

Referenser för Malmö Kost Cancer studien med PDF:

Malmö Kost Cancer – Design vid baslinjen

1. Manjer J, Carlsson S, Elmståhl S, Gullberg B, Janzon L, Lindström M, Mattisson I, Berglund G. The Malmö Diet and Cancer Study: representativity, cancer incidence and mortality in participants and non-participants. Eur J Cancer Prev. 2001;10:489-99.

Malmö Kost Cancer – Kardiovaskulära armen

2. Hedblad B, Nilsson P, Janzon L, Berglund G. Relation between insulin resistance and carotid intima-media thickness and stenosis in non-diabetic subjects. Results from a cross-sectional study in Malmö, Sweden. Diabet Med. 2000;17:299-307.

3. Nilsson PM, Engström G, Hedblad B, Frystyk J, Persson MM, Berglund G, Flyvbjerg A. Plasma adiponectin levels in relation to carotid intima media thickness and markers of insulin resistance. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006;26:2758-62.

4. Melander O, Maisel AS, Almgren P, Manjer J, Belting M, Hedblad B, Engström G, Kilger U, Nilsson P, Bergmann A, Orho-Melander M. Plasma proneurotensin and incidence of diabetes, cardiovascular disease, breast cancer, and mortality. JAMA. 2012;308:1469-75.

Malmö Kost Cancer – Kostregistrering vid baslinjen

5. Wallström P, Sonestedt E, Hlebowicz J, Ericson U, Drake I, Persson M, Gullberg B, Hedblad B, Wirfält E. Dietary fiber and saturated fat intake associations with cardiovascular disease differ by sex in the Malmö Diet and Cancer Cohort: a prospective study. PLoS One. 2012;7(2):e31637. doi: 10.1371/journal.pone.0031637.

Familjestudier i Malmö Förebyggande Medicin – Flergenerationsregistret

6. Nilsson PM, Nilsson JA, Berglund G. Family burden of cardiovascular mortality: risk implications for offspring in a national register linkage study based upon the Malmö Preventive Project. J Intern Med. 2004;255:229-35.

Kontaktpersoner för MOS är:
Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 24 15, 0704-50 34 56, Peter.Nilsson@med.lu.se

Olle Melander, professor i internmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040- 39 12 09, Mobil arbete: 040-39 12 21, Olle.Melander@med.lu.se

Margaretha Persson, Dr med vet, forskningssköterska och lokal chef för Klinisk forskningsenhet vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 20 37, 0768-87 04 66, Margaretha.m.Persson@skane.se

Godkänd etik-ansökan

 

Film om kostregistrering i MOS

Kost och tarmbakterier i fokus för forskningen

Malmo Offspring Dental Study (MODS)

I samband med Malmö Familjestudie erbjuds Du en kostnadsfri och smärtfri undersökning av Din tandhälsa vid Tandvårdshögskolan. Undersökningen består av en tand- och munundersökning med röntgen och salivprov för att diagnostisera bland annat hål i tänderna och tandlossning.

Undersökningen leds av odontologie doktor Daniel Jönsson och professor Sigvard Åkerman vid Tandvårdshögskolan.