lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Styrelsen

Peter M Nilsson 
Koordinator EpiHealth
Professor i klinisk kardiovaskulär forskning, LU

Tel +46 40 33 24 15
peter.nilsson@med.lu.se 

peter nilsson

Peter M Nilsson is a Professor of Clinical Cardiovascular Research and leading a research group in internal medicine. One main focus is research on the pathophysiology and epidemiology of early vascular ageing (EVA), another focus is on the complications of type 2 diabetes in relation to cardiovascular risk factors. Since 2009 he is the leader of EpiHealth, linking epidemiologists at the Lund and Uppsala universities.

Sölve Elmståhl 
Professor i geriatrik, LU, samt ansvarig för EpiHealths screeningkohort

Tel +46 40 39 13 20
solve.elmstahl@med.lu.se 

soelve elmstaahl

Sölve Elmståhl is a Professor of Geriatric Medicine and leader of the research group at the Division of Geriatric Medicine. Main focus are research on epidemiological perspective on ageing and functioning, especially vascular risk factors and cognition and osteoporosis. He is the PI of the ongoing longitudinal cohort study Good Ageing in SKåne (GÅS) part of Swedish National study on Ageing and Care (SNAC) and the cohort study "Men born 1914",  http://www.guc.umas.se/ , and since 2009 coordinating the EpiHealth cohort study in Skåne.

Jonas Björk 
Professor vid Inst för laboratoriemedicin och Centrum för ekonomisk demografi, LU

Tel +46 46 222 69 16 jonas.bjork@med.lu.se 

jonas brork foto

Jonas Björk är nyutnämnd professor i epidemiologi med inriktning mot epidemiologisk metodik vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund. Jonas forskning spänner över så skilda fält som metoder för skattning av njurfunktion, riskmodellering inom klinisk epidemiologi, närmiljöns betydelse för hälsa och välmående samt mer teoretiska frågeställningar inom epidemiologisk metodik. Jonas är för närvarande assisterande koordinator för forskarnätverket SIMSAM EarlyLife (www.med.lu.se/simsam_early_life)  vid Lunds universitet, medlem av styrelsen för svensk epidemiologisk förening och koordinerar verksamheten inom medicinsk statistik och epidemiologi vid FoU-centrum Skåne (www.skane.se/mse) .

Lars Lind 
Professor vid Inst för medicinska vetenskaper, UU

Tel +46 (0)730 50 28 78
lars.lind@medsci.uu.se 

lars lind

Lars Lind, Professor of Medicine at Uppsala University. Research area is cardiovascular epidemiology. Currently working with the ULSAM, PIVUS (www.medsci.uu.se/pivus/pivus.htm) and POEM cohorts. Initiator of the EpiHealth cohort study (www.epihealth.se). Tutor for 24 PhD students and has published >350 research papers.

Marju Orho-Melander 
Professor i Diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi, LU

Tel + 46 40 39 12 10
marju.orho-melander@med.lu.se 

marju orho melander

Marju Orho-Melander. Born 5th December 1966 in Joensuu Finland, married to Olle Melander, 2 children.Professor of genetic epidemiology, Lund University, 2010-
Swedish Research Council Senior Researcher (VR forskartjänst, medicine) 2010-
Senior Lecturer ("Universitetslektor") in medical sciences, Lund University 2008-
Associate professor ("docent") of experimental endocrinology, Lund University, 2004-
PhD in experimental endocrinology, Lund University, 1999.
Master of Science ("Fil Mag"), biochemistry, University of Helsinki, Finland, 1995.
Selected Prizes/Awards: Fernström young scientist prize at Lund University 2010.
5 selected publications: 1) Teslovich et al. Nature 466: 707-713, 2010; 2) Musunuru et al. Nature 466: 714-719, 2010; 3) Orho-Melander et al. Diabetes, 57: 3112-21, 2008; 4) Kathiresan et al. N Engl J Med 358:1240-9, 2008; 5) Kathiresan et al. Nat Genet 40:189-97, 2008.

Sara Bergwall
Doktorand
LU studerande representant

sara.bergwall@med.lu.se

foto sara bergwall croped

Sara Bergwall PhD student in public health since 2017, part of the research group vascular diseases at IKVM. Research area is diet and lifestyle and the risk of cardiovascular diseases, mainly abdominal aortic aneurysm, in the Malmö Diet and Cancer Study. Also, am currently conducting a Cochrane systematic review on added sugar consumption and cardiovascular disease prevention.

Martin L Olsson
Professor, överläkare, Vicedekan för forskningsinfrastruktur

Fakultetsrepresentant

Tel: +46 (0)46 222 32 07
Martin_L.Olsson@med.lu.se

foto martin l olsson croped

Marin L Olsson - mer information kommer

Tove Fall
Docent i epidemiologi vid
Uppsala Universitet.

tove.fall@medsci.uu.se

tove fall foto

Tove Fall forskar om både molekylära biomarkörer och livsstilsfaktorer med betydelse för utveckling av diabetes och hjärtkärlsjukdom. Hon kombinerar information från olika register med mätningar gjorda i stora befolkningsstudier. Ett av hennes mer uppmärksammade projekt handlar om hundens påverkan på ägarens hälsa. Tove Fall är mottagare av ett Starting Grant från Europeiska Forskningsrådet, ERC och är ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Karl Michaelsson 
Docent Uppsala kliniska forskningscenter (UCR)

Tel +46 18-611 71 01
karl.michaelsson@surgsci.uu.se 

karl michaelsson

Karl Michaelsson professor in Medical Epidemiology and Senior Consultant in Orthopaedics at Department of Surgical Sciences at Uppsala University. Presently, I have a senior research position funded from the Swedish Research Council (VR) with workplace at Uppsala Clinical Research Center (www.ucr.uu.se). My main research interest is osteoporotic fractures but I also investigate other musculoskeletal disorders and mortality as outcomes. I have performed studies on diet, vitamins, physical activity and genes with case-control and cohort analysis, including time-dependent exposures and different twin designs. Involved in building Lifegene (headed the musculo-skeletal research group and member of Lifegene’s Executive committee), responsible for an epidemiology network in Uppsala (http://www.ucr.uu.se/epinet ) and a national osteoporosis network (http://www.ucr.uu.se/osteoporosnet ).

Martin Englund, MD, PhD
Clinical Epidemiology Unit, Orthopedics
Departmen of Clinical Sicences, Lund University

Tel: +46 46 17 13 94
martin.englund@med.lu.se

Martin Englund

Martin Englund is an epidemiologist and clinical investigator. He completed his MD in 1998, and received his PhD in Orthopedics in 2004. He did a two-year postdoctoral training at Boston University, United States, where he also earned his MSc degree in Epidemiology. Dr. Englund heads the Clinical Epidemiology Unit, Orthopedics, which is a cross-disciplinary research group at Lund University http://www.med.lu.se/klinvetlund/ortopedi/forskning/englund_clinical_epidemiology

Englund focuses on osteoarthritis research, including preclinical experiments as well as clinical studies and epidemiologic research using population-based register data. His main research focus is the role of meniscus in early knee osteoarthritis development as well as the societal burden of musculoskeletal disease.

Johan Sundström
Docent vid Inst för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 
Mobil +46 (0)70-422 52 20
Tel +46 (0)18-611 98 89
johan.sundstrom@medsci.uu.se

johan sundstroem

Johan Sundström is an associate professor of cardiovascular epidemiology, focusing on researching hypertension-related disease in longitudinal study designs. After completion of his PhD thesis in 2001, he was a research fellow at the Framingham Heart Study in 2002-2003. He currently leads a research group with a handful of PhD and MD students, and is a course leader for methodological courses compulsory for all PhD students of Uppsala University Medical Faculty, as well as co-course leader for an epidemiology course for PhD students. In addition to his engagement in EpiHealth, he is the coordinator of the cardiovascular research group in BBMRI.SE and national coordinator for a large clinical trial in hypertension, APOLLO. In addition to his research activities, he works half-time as a physician. Initiator of the Epihealth project Metahealth, a research infrastructure for individual participant data meta-analysis of cohort studies, aimed at studying risk factors for uncommon diseases.

Ulrika Krus  PhD
Coordinator for the Human Tissue Lab
LUDC/EXODIAB
Clinical Research Center
Tel: +46 40 39 12 42
ulrika.krus@med.lu.se

Ulrika Krus

Ulrika Krus is coordinator for the central facility Human Tissue Lab within EXODIAB where she is responsible for the biobank, database administration and ethic applications.  Ulrika completed her thesis concerning mitochondrial metabolism and insulin secretion in 2006 and continued as a postdoctoral fellow at Lund University Diabetes Center 2007-2010. Her main research area is human islet biology with focus on functional effects of differential gene expression.

Carl Johan Drott
UU studerande representant

carljohan.drott@mcb.uu.se

image drott beskuren

Carl Johan Drott är läkare och doktorand och gör forskar-AT på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Just nu gör han sin vårdcentralsplacering och är därmed snart klar med AT.

Carl Johans forskning vid UU handlar om diabetes och ö-cellstranplantation där han, hittills, mest arbetat med preklinisk forskning och djurförsök, tanken är även kliniska studier inom kort.

Karin Källén
Docent i reproduktionsepidemiologi vid Lunds universitet
Tel: +46 (0)46 17 72 94
Karin.Kallen@med.lu.se

karin kaellen

Karin Källén is an associate professor of reproduction epidemiology at the University of Lund, and is also a part-time employee at the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), department of statistics, monitoring and evaluation. The main research areas are maternal drugs during pregnancy and risk for congenital birth defects, risk factors and other aspects of extreme prematurity, and obstetrical interventions in relation to pregnancy outcomes – both perinatal- and long term outcomes. Karin Källén is the data manager of one regional register for quality assessment (Perinatal Reviation South), the data manger of the quality register regarding all in vitro fertilizations in Sweden (Q-IVF), member of the steering committees of two national quality registries for perinatal care (PNQn and PNQo, respectively), and is the main epidemiologist and member of the steering group of the EXPRESS-study group (a national study on extreme prematurity involving merely all Swedish obstetriscians and neonatologists). Furthermore, Karin Källén is responsible for the national surveillance of congenital malformations performed by the National Board of Health and Welfare, and is the Swedish contact person for two international associations for epidemiological research on congenital birth defects (EUROCAT and Clearinghouse for congenital malformations, respectively).