lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Arkiv


2016-12-08

Forskningsproposition samt rektorsbeslut Utseende av koordinatorer för EpiHealth

Enligt Forskningspropositionen: 

"Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" 2016 (http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/) anges att våra SFO skall fortsätta och jag har fått besked av Rektor-LU om att vara fortsatt förordnad som Koordinator för SFO EpiHealth under perioden 2017-01-01 till 2019-12-31, och med Marju Orho-Melander som vice Koordinator under samma tidsperiod.


2016-06-16

Metadataverktyg för registerforskning – testversion klar

I februari 2016 lanserade Vetenskapsrådet webbplatsen registerforskning.se, som ger forskare information om existerande register och stöd under arbetsprocessen för registerbaserad forskning. Nu är nästa steg i utvecklingen av sajten redo för test; metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, ska hjälpa forskaren att effektivt hitta information om metadata i svenska register.

Länk för mer information


2016-04-21

Befolkningsregister - big data ska rädda liv i unikt svenskt projekt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6415686


 Seminarium ger överblick av aktuell hjärt-kärlforskning

Den 7 april blir det tillfälle att ta del av den senaste forskningen inom hjärt-kärlsjukdomar ur ett epidemiologiskt perspektiv.

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/160307epi


The Future of Swedish & Danish Life Science

– How can we streamline the Nordic Life Science Ecosystem?

Kemivärlden Biotech/Journal of Chemistry & Biotechnology, Medicon Village and Medicon Valley Allliance are together organizing an international networking forum that will take place at Medicon Village (Restaurang Inspira), Sheelevägen 2 in Lund, the 31st of March, 2016.

Some 40 exhibitors and 350 visitors are expected at this annual event and Peter M Nilsson from the BBMRI.se Service Center for Southern Sweden will give the talk “Modern biobanks, a tool for life science development – quality aspects”.

For more information and registration

thefututeof 468

2015-12-09

Forskarfrukost med Peter M Nilsson - Uppdatering om vaskulärt åldrande


2015-11-11

Post-doc annons, miljömedicinsk epidemiologi, Göteborgs Universitet

http://jobs.sciencecareers.org/job/387654/postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology/

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/558455-postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology

Test 


2015-08-24 

Nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 

Ett nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 skall diskuteras med vice-rektor Stacey Sörensen, Lunds universitet, den 22/9. Detta dokument utgår från den evaluering som vårt SFO genomgått av en internationell expertpanel och som vi fick ta del av under våren 2015. Vi siktar nu på en ny verksamhetsperiod med fördjupat samarbete mellan LU och UU samt även med andra institutioner och forskargrupper såväl nationellt samt internationellt. Synpunkter kan lämnas till undertecknade. 

Nästa kurs i "Advanced epidemiology" samt vårt gemensamma internat LU-UU planeras till i februari 2016, för detaljer se under kalendarium. 

Vänliga hälsningar:Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth

Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 

Camilla Key, forskningsadministratör SFO EpiHealth

2015-06-05

Skånes Metadatabas för Epidemiologi- Uppmuntrar till återanvändning av forskningsdata

Under de senaste decennierna har det genomförts ett stort antal epidemiologiska studier i södra sjukvårdsregionen och dessa har resulterat i databaser innehållande omfattande forskargenererande data som inte kan erhållas från register. Syftet med Skånes Metadatabas för Epidemiologi var att inventera och upprätta en katalog över epidemiologiska studier som genomförts i södra sjukvårdsregionen. SME initierades under hösten 2012 och i dagsläget omfattar katalogen 50 studier med sammanlagt fler än 680 000 studiedeltagare samt biologiska prover från drygt 217 000 individer från 21 av studierna. Målet är att metadatabasen kommer att kunna användas som en inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer.

För mer information om metadatabasen:

Fore more information about the metadatabase:


2015-04-01

Den 26 mars 2015 var det dags för det årliga mötet för EpiLife och SVEP (Svensk Epidemiologisk förening) i Göteborg. Jag, Johanna Ekström, åkte dit för att berätta om Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME). SME är en är en katalog med översiktliga beskrivningar av flera av de epidemiologiska studier som samlats in i Lunds Universitet eller Region Skånes regi. Katalogen omfattar nu 50 studier med information om mer än 680 000 deltagare, samt biologiska prover från drygt 200 000 individer. Målet är att metadatabasen kommer att kunna användas som en inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer. För mer information om SME följ länken:
http://www.med.lu.se/bbmri/the_scania_metadatabase_for_epidemiology

Årets tema var ”Genetik och biomarkörer inom epidemiologi” och efter en introduktion av Nils Crona (ordförande i EpiLife) och Elisabeth Strandhagen (ordförande i SVEP) så vi fick tillfälle att lyssna på flera intressanta presentationer. Sven Cnattingius från Karolinska Institutet hade rest från Stockholm för att berätta om dålig fostertillväxt och framtida risk för hjärt- och kärlsjukdomar-vad kan vi lära oss av tvillingstudier? Vi fick också höra presentationer om bl.a. gener involverade i glutenintolerans, biomarkörer i hjärnan, att högre nivåer av vitamin D förlänger livet och om alkohol och risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Marju Orho Melander reste  från Lund till Göteborg för att ge en bred presentation om genetisk epidemiologi- ”Vad har vi lärt oss från kardiometabola sjukdomar och vart är vi på väg?”. Marju berättade om den enorma utvecklingen som har skett på området sedan det första humana genomet sekvenserades 2003 och sedan det blev vanligt att göra GWAS-studier (genome wide association studies) runt 2007. Sedan 2007 har informationen om genetiska riskfaktorer för kardiometabola sjukdomar ökad från en handfull till över 1000 loci. Marju avslutar sin fantastiska presentation med att säga:”We are living in the most exciting time in the field of genetic epidemiology of multifactorial diseases, but probably the journey has just started.”

Johanna Ekström, BBMRI.se Service Center for Southern Sweden


2015-03-10

ERC Consolidator Grant till Marju Orho-Melander för BIOMENDELIAN projektet

marju photo

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi får 2 miljoner euro var från Europeiska forskningsrådet (ERC) i 2014 års utlysning av ERC Consolidator Grant till etablerade toppforskare för sitt projekt: "Linking Cardiometabolic Disease and Cancer in the Level of Genetics, Circulating Biomarkers, Microbiota and Environmental Risk Factors (BIOMENDELIAN)". Målsättningen med projektet är att förstå vilka av de tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och cancer som är gemensamma, och vilka som skiljer mellan dessa sjukdomar. Projektet ska undersöka sambandet mellan den genetiska risken och faktiskt insjuknande i typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer hos 30 000 personer i Malmö Kost Cancer Studien. En viktig del i projektet är en stor befolkningsstudie , "Malmö Offspring Study" där forskarna för första gången i en stor flergenerationsmaterial ska studera hur bakterier i tarmen (mikrobiota) regleras av våra gener och samspelar med kosten vi äter och hur detta kan leda till sjukdomsutveckling.

- Med ökad kunskap om de grundläggande sjukdomsmekanismerna kan vi utveckla bättre sätt att förebygga sjukdom och behandla personer med hög risk att dö i  hjärt-kärlsjukomar och cancer, säger Marju Orho-Melander.

  Projektet: "Linking Cardiometabolic Disease and Cancer in the Level of Genetics, Circulating Biomarkers, Microbiota and Environmental Risk Factors (BIOMENDELIAN)".


2014-11-26 

BLUE Scy programmet för forskarutbyte med Harvard 

Detta är ett nytt utbytesprogram som koordineras av professor Paul Franks och syftar till att låta unga forskare från Lunds och Umeå universitet kunna få möjlighet att gästforska och förkovra sig vid Harvard och Broad Institute i USA. Tag chansen och ansök efter att först ha erhållit ytterligare information vida denna video. 

Peter M Nilsson

Koordinator SFO EpiHealth

https://www.youtube.com/watch?v=xmlsTNsIumw&feature=youtu.be


2014-11-17

En konferens för summering av EpiHealth under fem år 2010-2014 hölls i Malmö 12-13/11 

En konferens för att summera fem års aktiviteter inom SFO EpiHealth genomfördes i Malmö den 12-13/11 och sammanföll med det "Andra nationella mötet om biobanker och stora befolkningsstudier". Denna konferens samlades totalt cirka 70 deltagare för att få ta del av en rad föredrag som speglade EpiHealths utveckling och framgångar under perioden 2010-2014 samt erfarenheter från stora befolkningsstudier som pågår. Till detta kom anförande av Bengt Westerberg om den utredning om registerforskning ("Unik kunskap genom registerforskning", SOU 2014:45) som lämnades till regeringen i juni 2014 och som nu sänts ut på remiss., men även anförande av representanter för stora nationella infrastrukturer för att befrämja forskningen (BBMRI.se, SND, SciLife, SIMSAM) med stöd av Vetenskapsrådet. 

Vi har samlat program samt bilder från föredragen (PDF) under en särskild flik för att intresserade skall kunna ta del av konferensens innehåll, se länken EpiHealth 5-år

Det som händer härnäst är att en "hearing" kommer att organiseras måndag den 1/12 2014 på Vetenskapsrådet då Lunds universitet har inbjudits för att diskutera och svara på frågor om sina samtliga strategiska forskningsmiljöer, däribland SFO EpiHealth. Detta bidrar till utvärderingen av SFO via en internationell granskningspanel som skall lämna sitt slutbetänkande under våren 2015. Vetenskapsrådet skall sedan lämna sin slutrapport till regeringen i maj 2015. Av allt att döma kommer våra SFO att få fortsätta på oförändrat sätt under 2015. Därefter kan det bli tal om modifieringar av verksamheten. Vi utgår från att SFO EpiHealth kommer att finansieras för en kommande fem-årsperiod 2015-2019. 

Jag kommer att kvarstå som koordinator med professor Marju Orho-Melander som biträdande koordinator för vårt SFO Vi återkommer med en fortlöpande rapportering om utvecklingen inom detta område.

Jag vill pass på att tacka professor Juan Merlo, Malmö, för att ha organiserat årets kurs i "Advanced epidemiology" som genomfördes den 13-14/11 och som samlade ett 30-tal kursdeltagare. En summering finns under följande länk: Advanced Epidemiology

Peter M NilssonKoordinator för SFO EpiHealth


  2014-11-10

Stora forskningsanslag till epidemiologiska forskare vid Lunds universitet Vetenskapsrådet har nyligen (november 2014) tillkännagett den ett antal forskare som får omfattande forskningsstöd på sammanlagt 18 miljoner vardera under 6 år sammanlagt. Martin Englund, adjungerad professor med inriktning på rörelseorganens sjukdomar får stöd för sitt projekt "Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle" medan professor Paul Franks med molekylärepidemiologisk inriktning får motsvarande stöd för sitt projekt "Genetisk profilering, individualiserad medicinsk behandling och prevention av kardiometabol sjukdom". 

Från styrelsen av SFO EpiHealth vill vi gratulera dessa framgångsrika forskare och hoppas på vidare betydelsefull och intressant forskning. EpiHealth glädjer sig! 

Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth
Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth

me nov 2013
Martin Englund
paul franks
Paul Franks

2014-10-13

Projekt om matvanor och bakterieflora utnämnt till Kreativ miljö

I forskningsprojektet, som är det första som använder data från Malmö Offspring Study ska betydelsen av matvanor och bakterier i munnen och tarmen för maghälsa och kardiometabola sjukdomar studeras. Det är första gången detta samband studeras i en större befolkningsbaserad studie. Dessutom ska man för första gången studera hur ärftlighet för folksjukdomar kan påverka bakteriefloran och dess samband med utveckling av sjukdomar.

Forskningsprojektet är ett av två projekt som nyligen utnämndes till ”kreativa miljöer” vid Medicinska fakulteten. Utlysningen var ett led i att stimulera den translationella forskningen samt att satsa på yngre forskare. Inom projektet finns kompetens inom näringslära, epidemiologi, genetik, analys av mikrobiota, gastrointestinala sjukdomar, kardiometabola riskfaktorer och tandhälsa, och en majoritet av forskarna i projektet är yngre, d.v.s. har disputerat 2007 eller senare.

 Involverade forskare:
Emily Sonestedt, forskarassistent, IKVM
Frida Fåk, docent, LTH
Daniel Jönsson, forskarassistent, Malmö Högskola
Ulrika Ericson, biträdande forskare, IKVM
Marju Orho-Melander, professor, IKVM
Bodil Ohlsson, professor, IKVM


2014-10-09

Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska forskningsområdet EpiHealth


2014-10-06

100 miljoner anslag till den kardiopulmonella screeningstudien SCAPIS
 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 100 miljoner kronor till forskningsstudien ”SCAPIS”, The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Studien är nationell. Gunnar Engström, professor vid Lunds Universitet, leder projektet i Malmö/Lund och Lars Lind och Johan Sundström leder undersökningarna som ska byggas upp i Uppsala. ”SCAPIS” anses ha stora möjligheter att leverera viktiga resultat i kampen mot lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Studien initierades av Hjärt-och Lungfonden och involverar landets alla universitetssjukhus. 30 000 män och kvinnor mellan 50 och 65 år kommer att ingå i undersökningsgruppen. Projektets mål är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, stroke samt lungsjukdomar som exempelvis KOL

scapis narv 2 besk 2 mindre
SCAPIS Malmö - Gunnar Engström och Margaretha Persson

2014-09-08

Andra Nationella Mötet om Befolkningsstudier och Biobanker

EpiHealths årsmöte samt värdering av en första 5-års period av SFO arbete

Vi riktar oss med en inbjudan till alla medlemmar i nätverket för SFO EpiHealth och representanter för Lunds och Uppsala universitet, liksom till andra intresserade, för att närvara vid detta öppna årsmöte i Jubileumsaulan, SUS, Malmö, den 12-13 november 2014. Vi kommer då att redogöra för fem års utveckling av SFO EpiHealth samt diskutera nyheter beträffande befolkningskohorter, infrastrukturer, nya lagar och lagförslag, samt ny utveckling inom forskningsfinansiering (VR, EU). Vi gästas bl.a. av utredare Bengt Westerberg (Utredningen "Registerforskning" 2014) samt vice-rektor Sven Strömqvist, Lunds universitet, liksom av representanter för våra båda universitet som utgör basen för SFO EpiHealth. Även representanter från andra universitet kommer att inbjudas att närvara.

Välkommen med Din anmälan till forskningsadministratör Camilla Key (Camilla.key@med.lu.se 040-33 23 01). Ingen deltagaravgift. Anmäl Dig även till 5-års middagen med festligheter på kvällen den 12/11 ! 

Bästa hälsningar:

Peter M Nilsson, Koordinator SFO EpiHealth
Marju Orho-Melander, Vice Koordinator SFO EpiHealth


2014-09-01

BLUEScY Training program

The 2014-2015 BLUEScY program was funded by EpiHealth and EXODIAB.  BLUEScY seeks to establish research exchanges for mid-term PhD students and post-doctoral fellows from Lund University with Harvard University, Massachusetts Institute of Technology and the University of Cambridge. The project emphasizes training in biostatistics and molecular and genetic epidemiology of diabetes, obesity, and cardiovascular disease.

Four successful candidates will start the training program during 2015: Robert Koivula at the MRC Epidemiology Unit at the University of Cambridge, UK; Simon Timpka and Christina Schulz at the Harvard School of Public Health, Boston, MA; and Nina Geidenstam at the Broad Institute of MIT & Harvard, Cambridge, MA.

For further information visit the webpage: http://www.ludc.med.lu.se/research-units/genetic-and-molecular-epidemiology-game/blue-scy-training-program/

New opportunities to apply for the training program will be advertised in spring 2015.

Prof. Paul Franks


2014-06-25

Förbättrade förutsättningar för registerbaserad forskning

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet.

Läs mer på Regeringens hemsida


2014-05-21 

Självutvärderingen av EpiHealth till Vetenskapsrådet nu klar och insänd 

Nu har vår rapport inlämnats till VR som sammanfattar vår verksamhet under perioden 2010-2013. Dessutom har vi exemplifierat genom en Case Study (nutritions- och genetisk epidemiologi, NGE). Nu följer en international review och sedan en hearing på VR den 1 december 2014. Detta avgör vår framtid och finansiering, där vi har gott hopp om fortsatt stöd. Faktiskt är vår vetenskapliga produktion mycket hög, sannolikt högst av alla 43 Strategiska Forskningsområden i landet sammantaget, med bl.a. 819 publikationer under 2013! 

Vi uppmanar alla som intresserar sig för vår verksamhet att ta del av dessa dokument.  Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 


2014-03-10

The new EpiHealth video is now published:


2014-02-17

Assistant researcher

The research network SIMSAM Lund, funded by Swedish Research Council (VR), announces a position as assistant researcher (post doc; two years full time) with focus on methodological development in Epidemiology.

More information and application form can be found at http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=594789&Type=E. Last day of applying is 2014-03-06.
Questions regarding the position can be directed to Jonas Björk, professor in Epidemiology. E-mail jonas.bjork@med.lu.se

2013-12-10

Stort anslag till ny forskarskola om åldrande och hälsa med stöd av EpiHealth

http://www.med.lu.se/nyheter/131209_aaldrande


2013-11-22

Emily Sonestedt fick ta emot Swedish Nutrition Foundations pris till yngre nutritionsforskare till minne av professor Nils-Georg Asp. 

Priset delade ut vid symposiet ”Kolhydrater, fibrer och fullkorn – från vetenskap till en hälsosam kost” den 20:e november i Lund. Priset ska gå till en framstående yngre forskare som visat stort engagemang för nutritionsforskningen och dess utveckling. Prissumman är på 50 000 kr. Emily disputerade 2008 i ämnet folkhälsa under professor Elisabet Wirfälts handledning där hon studerade sambandet mellan fiberrika livsmedel, enterolakton och bröstcancer. Hon har sedan 2009 varit postdoktor och är numera forskarassistent i Marju Orho-Melanders forskargrupp och undersöker samspelet mellan kost och gener för risken att utveckla olika folksjukdomar. Hon har varit ordförande i expertgruppen för kolhydrater inför revideringen av Nordiska Näringsrekommendationerna och är medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa.

Emily Sonestedt

 


2013-11-19

Stora forskningsanslag beviljade till Malmö Offspring Study från VR

För att närmare studera familjär ansamling av sjukdomsrisk på basen av arv och miljö startade Malmö Offspring Study (MOS), även benämnd Malmö Familjestudie, i mars 2013 vid Klinisk Forskningsenhet, Internmedicinska Kliniken, SUS Malmö. Nyligen har Vetenskapsrådet beviljat ett 5-års anslag om 6.5 miljoner kronor till MOS 2014-2018, och från Hjärt- och Lungfonden har beviljats ett 2-års anslag på 0.8 miljoner kronor. Tidigare har projektet även erhållet finansiellt stöd från ALF och Region Skåne. Detta ger oss en plattform för att kunna gå vidare från pilotstudie till huvudstudien under 2014. Inom MOS finns ett flertal viktiga samarbeten med t.ex. kostforskare (kost, gener, mikrobiota), kognitiv medicin (kognitiva tester) samt Tandläkarhögskolan i Malmö (munhålans status och tändernas mikrobiota). 

Peter M Nilsson, för styrgruppen i MOS. Läs mera på www.med.lu.se/mos


2013-11-06 

Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden stödjer Malmö Offspring Study

Genom beslut den 4 november 2013 har Vetenskapsrådet beslutat att stödja MOS med ett femårs-anslag på sammanlagt 6.5 miljoner kronor. Även Hjärtlungfonden har beslutat att stödja MOS med ett tvåårs-anslag på 0.8 mijoner kronor. Redan stöds MOS av Regionala forskningsmedel från Region Skåne. Detta skapar sammantaget ett ekonomiskt underlag för att kunna gå från pilotstudien på 500 undersökta individer till huvudstudien med beräknat 4000-5000 undersökta individer, förutom den kvalitetsstämpel som dessa anslag anger. 

Peter M Nilsson, PI

Olle Melander, PI


2013-11-05

Stora satsningar från Vetenskapsrådet på epidemiologiska forskare knutna till Lunds universitet

Vetenskapsrådets beslut om forskningsmedel som offentligjordes den 4 november 2013 innebar att mångmiljonbelopp anslogs bl.a. till epidemologisk forskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Bland forskare som berörs, och som även är medlemmar i SFO EpiHealth nätverket, finns Juan Merlo projektbidrag (Kontextuella effekter på individens sjukdomsrisk: ifrågasättande av tidigare evidens i ljuset av nya metodologiska angreppssätt) 7.3 miljoner, Peter M Nilsson projektbidrag (Familjeförekomst av kroniska sjukdomar och den svårfångade herediteten. Malmö Familjestudie: Malmö Offspring Study) 6.5 miljoner, Anna Rignell-Hybom, rambidrag (SIMSAM Lund-nya perspektiv på samspelet mellan miljöfaktorer, sociala frågor och hälsa) 20.6 miljoner. Dessutom fick Gunnar Engström, Peter M Nilsson och Marju Ohro-Melander m.fl. forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

Peter Nilsson

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/131104vr_hlf


2013-10-25

Ny informationsportal för forskare som använder befolkningsbaserad registerdata www.registerforskning.se

www.registerforkning.se innehåller övergripande uppgifter om tillgängliga register och biobanker vid myndigheter och organisationer samt i förekommande fall länkar till de informationssystem som finns hos dataägarna. Webbplatsen tillhandahåller även övergripande information om etiska krav, lagstiftning och organisatoriska/tekniska system för datahantering.

www.registerforsknking.se är under uppbyggnad och man efterfråga återkoppling på innehåll och utformning av webbplatsen för att portalen ska bli så informativ som möjligt för forskare som använder befolkningsbaserade registerdata. Alla synpunkter är välkomna. Gärna till båda e-postadresserna nedan.

Magnus.stenbeck@ki.se ; anna.holmstrom@umu.se 


2013-06-24 

Symposium om biomarkörer vid kardiovaskulär sjukdom genomfört i Malmö 

Den 7-8 maj 2013 genomfördes ett officiellt satellitsymposium till European Society of Hypertension (ESH) och dess årliga kongress, denna gång i Milano den 14-17 juni. Temat för symposiet var att närmare analyser olika biomarkörer (genetiska såväl som blodburna och även byggt på fysiologiska tester) i relation till risk för kardiovaskulär sjukdom, eller använda för att prediktera och följande behandlingsförlopp. Symposiet varade två dagar och besöktes av cirka 60 deltagare. Det finns en abstractsamling att ta del av samt en videoinspelning av en rad föredrag där respektive föreläsare givit sitt tillstånd till dokumentation i utbildningssyfte.

Vi tycker att symposiet var givande och att det befrämjade internationella kontakter. Symposiet organiserades med stöd av medel från SFO EpiHealth och vårt gemensamma svensk-danska EU interregprojekt (länk). 

Peter M Nilsson & Olle Melander


2013-05-28

Ny proposition från Utbildningsdepartementet om befolkningsstudier:
"Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa "Sammanfattning: I propositionen föreslås en ny lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Förslaget innebär att det införs ett tydligt rättsligt stöd för statliga universitet och högskolor att med den enskildes uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i syfte att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013. I avvaktan på en av regeringen beslutad generell översyn av förutsättningarna för registerbaserad forskning föreslår regeringen att lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa ska vara tidsbegränsad och gälla till och med den 31 december 2015.

http://www.regeringen.se/sb/d/17144/a/217843

Detta är ett viktigt nytt lagförslag som kan komma att lösa upp en del problem som befolkningsstudier har brottats med, fr.a. LifeGene. Vi hoppas att sådana studier nu kan göras på ett enklare sätt då ett bättre lagstöd ges.Samtidigt arbeter en utredning under ledning av Bengt Westerberg för en mer omfattande ny lagstiftning inom samma område, att gälla från 2015-2016 och som skall vara harmonierad med EU:s lagstiftning inom området. 

Peter M Nilsson
SFO EpiHealth


 2013-05-27

Artikel som publicerats i SvD


2013-05-06

Ny professor i medicinsk epidemiologi
Gunnar Engström har tillträtt professuren i medicinsk epidemiologi vid Lunds Universitet och SFO Epihealth. Han kommer närmast från AstraZeneca R&D där han under senaste åren arbetat som senior epidemiologist. I sin tidigare forskning har han främst ägnat sig åt hjärt-kärlsjukdomarna epidemiologi. Bland annat har han utfört viktiga studier av låggradig inflammation och dess betydelse för risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom, vilket också uppmärksammats internationellt. Ett annat område som stått i fokus för Gunnars studier är betydelsen av nedsatt lungfunktion. Som ny professor kommer Gunnar Engström och hans forskargrupp att arbeta med forskning i de epidemiologiska material som finns vid Lunds Universitet. Dessutom kommer han att vara engagerad i att etablera nya kohorter för framtidens forskning i epidemiologi. Tjänsten kommer att vara placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

22 gunnar e

2013-04-30

Jonas Björk är nyutnämnd professor i epidemiologi med inriktning mot epidemiologisk metodik vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund. 
Jonas forskning spänner över så skilda fält som metoder för skattning av njurfunktion, riskmodellering inom klinisk epidemiologi, närmiljöns betydelse för hälsa och välmående samt mer teoretiska frågeställningar inom epidemiologisk metodik. Jonas är för närvarande assisterande koordinator för forskarnätverket SIMSAM EarlyLife (www.med.lu.se/simsam_early_life)  vid Lunds universitet, medlem av styrelsen för svensk epidemiologisk förening och koordinerar verksamheten inom medicinsk statistik och epidemiologi vid FoU-centrum Skåne (www.skane.se/mse) .

jonas bjork foto

2013-04-17

Mendelsk randomisering kan förnya den observationella epidemiologin 
Ett av den observationella epidemiologins stora problem är att det finns alldeles för många samband, varav de flesta sannolikt är falska som någon hävdat. Detta beror på confounding, reverse causation, bias och mätproblem. Av detta skäl behövs nya metoder för att närmare kunna bestämma äkta kausala samband som baseras på sanna biologiska mekanismer inom patofysiologin i bakgrunden til sjukdomsrisk. En sådan metod utgörs av analyser baserade på s.k. mendelsk randomisering när en genetisk markör kan ha samband med en biomarkör/fenotyp som är associerad till sjukdom, men även att den genetiska markören uppvisar ett eget oberoende samband med sjukdomen ifråga. Detta beskrivs i en översikt i Läkartidningen - se länk - samt även i en ny studie av Erik Ingelsson et al. från Uppsala beträffande biomarkören adiponektin som markör för insulinkänslighet (Diabetes. 2013 Apr;62:1338-44). Varför är detta viktigt? Jo, det är endast behandling mot äkta biologiska sjukdomsmekanismer som kan leda till klinisk framgång, t.ex. preventivt, medan intervention mot icke-kausala samband inte har chans att ge kliniska effekter. 

Peter M Nilsson, SFO EpiHealth


2013-04-10

 

Exploring collaborative epidemiology to develop scandinavian cardiovascular research and treatment


2013-03-22

Ny utredning om registerbaserad forskning
Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om föruttsättningar för registerbaserad forskning (U 2013:01) under ledning av Bengt Westerberg. Syftet är att se över hela den registerbaserade epidemiologiska forskningen i Sverige, såväl populationsbaserad som baserad på patientdata, och des olika formella, juridiska och vetenskapliga aspekter. Ett slutbetänkande avses bli klart sommaren 2014. Olika experter biträder utredningen, däribland Peter M Nilsosn som representant för Lunds universitet och SFO EpiHealth.

Länk till Utbildningsdepartementet/Pågoende utredningar: "Ledamöter i utredning om registerbaserad forskning 2013".


2013-03-15

Sammanfattning från Tegger symposium den 14 mars


2013-05-06

SAVE THE DATE!! - EpiHealth course in Molecular Epidemiology 28-28 november

Molecular epidemiology aims to identify genetic and environmental risk factors at the molecular level to study the etiology, distribution and prevention of disease within families and across populations. The research field has arisen through the merging of molecular biology and epidemiology, and aims to improve understanding of the pathogenesis of disease by identifying genetic variants, metabolites, proteins and other molecules that influence the risk of developing disease.

This EpiHealth course aims to give an overview of the field, with a focus on genetic epidemiology, including practical exercises. The course will be held in Uppsala 28-29 November and will be led by Erik Ingelsson and Tove Fall.

Contents

 • Genetic epidemiology with a focus on genomics of common diseases including genome-wide association studies and application of next-generation sequencing in human populations
 • Practical hands-on training of genetic association studies
 • Clinical -omics: Transcriptomics (RNA sequencing and microarray data), metabolomics and proteomics
 • The use of biomarkers in epidemiological studies: Analytical and clinical validity, clinical utility
 • Mendelian randomization

 More information on how to register for the course will follow in August. Erik Ingelsson


2012-04-05

Regeringens stora satsning på Science for Life - betydelsefullt även för EpiHealth!

Regeringen har beslutat att satsa mycket stora ekonomiska belopp på en forskningsinfrastruktur, Science for Life, som knyter samman akademiska institutioner i Stockholm med Uppsala universitet. Det är Stockholms universitet, KTH samt Karolinska institutet. Detta blir ett kraftfullt stöd för en nationell satsning på forskning kring livets molekyler inom genetik, proteomik, metabolomik etc. Satsningen kan bli på 0.5 till en miljard SEK per år från regereingen i samverkan med Astrazeneca AB samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Se länkarna:

För EpiHealths vidkommande så kan denna satsning vara positiv av tre skäl:

För det första så utgörs en stor del av EpiHealth (40%) av Uppsala universitet som är nära knutet till denna satsning.

För det andra så samarbetar vi inom EpiHealth och dess screening kohort redan med Karolinska institutet där f.n. prover från hälsoundersökningar organiserade av EpiHealth i såväl Uppsala som i Malmö transporteras till KI:s biobank för förvaring och vidare analyser.

För det tredje så kan tillkomsten av en sådan förstärkt struktur innebära att man får nya möjligheter att följa kliniska förlopp hos patienter om data från kvalitetsregister i vården kan kopplas samman med biobanker som lagrar prover i samarbete med BBMRI.se - en nationell struktur för excellent biobanksförvaring och kopplad forskning. Det har tillsatts en nationell arbetsgrupp för att ta fram ett beslutsunderlag för hur ett sådant samarbete mellan akademi och sjukvårdshuvudmän skall kunna se ut. Där finns representanter för EpiHealth.

Peter M Nilsson
Koordinator, SFO EpiHealth


2012-04-04

Medicinsk kommentar i Läkartidningen om PROLONG

I dagens nummer av LT så fanns en Medicinsk kommentar om det som PROLONG studien avser att undersöka liksom en del utblickar över forskningsfältet.


2012-03-31

Symposium on reproduktionsepidemiologi 29-30 mars 2012 - nu genomfört

Vi samlade cirka 75 deltagare vid ett symposium om reproduktionsepidemiologi i Jubileumsaulan Malmö den 29-30 mars 2012. Vid symposiet belystes ett flertal aspekter av detta tema: allt från registerforskning till IVF och inferlitiltet samt miljögifter och kognitionsforskning på för tidigt födda och underviktiga barn. Två utländska state-of-the-art föreläsare var Mark, Hanson, Southampton, UK, samt Johan Eriksson, Helsingfors, Finland. Nedan finner Du en länk till abstractsamlingen.

Poster priser delades ut till 4 vinnare bland sammanlagt 14 postrar. Dessa vara.

 1. Cindy Mari Imai- 5000 kr
 2. Ilona Koupil - 3000 kr
 3. Sol Juárez, Gun Lindell- 2000 kr vardera, delat tredjepris

Vi återkommer med fler arrangemang på detta tema, sannolikt om "Offspring studies - materials, hypotheses and logistics"

Peter M Nilsson
Koordinator för SFO EpiHealth


2012-02-09

Uppdragsbeskrivning till BBMRI.se och NBR underskriven

Uppdragsbeskrivningen för att verka för en gemensam svensk biobankstruktur skrevs idag, torsdagden den 9 februari 2012, under av Jan-Eric Litton, Föreståndare för BBMRI.se och Göran Elinder, Ordförande i Nationella Biobanksrådet (NBR).

Uppdraget, som ges av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vetenskapsrådet (VR) syftar till att skapa en enhetlig struktur och utveckling för svenska biobanker genom ett starkt samarbete mellan svensk forskning och sjukvård.

En projektgrupp ska utses med 4 deltagare från BBMRI.se och 4 deltagare från NBR samt en ordförande som utses av SKL och VR. Projektgruppen ska arbeta med:

 • Enhetlig provhantering
 • Enhetlig datahantering
 • Finansiering och förvaltning
 • Kunskapsöverföring

För mer information se underskrivet dokument bifogat


2012-02-07

Regionalt biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen får ny adress


2012-01-27

EpiHealth forskare får stor ERC grant för cancerforskning

haakan olsson
Håkan Olsson Bild: Olle Dahlbäck

Nyligen har professor Håkan Olsson, IKVL, Lund, erhållit en större ERC grant för sitt arbete inom onkologisk forskning, där det funnits ett fokus på fr.a. bröstcancer och malignt melanom. Eftersom Håkan Olsson var en av de 10 principal investigators som stod bakom den ursprungliga och framgångsrika ansökan till Vetenskapsrådet 2009 för att bilda EpiHealth, vill vi från EpiHealths styrelse varmt gratulera till detta väl förtjänta pris.

Peter M Nilsson

2012-02-16

HandsOn: Biobanks 20-21 September: Uppsala, Sweden

Biobanking has become hot, and rather quickly. The technology, the claims and the investments are increasing, but what is the value we are chasing? The route from a human biological sample and registry data to real benefit for patients and public health is complex. Many activities make up this route: funding, ethical review, sample and data collection, storage, bioanalysis and bioinformatics. Each is intended to add value, but how do we make sure we see and increase the benefits?
At this interactive conference we invite you to help understand and improve the activities in these value chains and bring more benefit to humanity.
We will use Idea Labs, Hands-On Exhibitions, poster presentations and knowledge sharing to present, discuss and develop ideas for getting the best out of biobanking. We invite academy, industry, doctors, patient groups, policy makers, public representatives and legislators to share knowledge and concerns, and to contribute.
We call for abstracts for poster presentations and/or knowledge sharing seminars focusing on what can be learned from your work in:

 • Ethics and regulations
 • Sample/biospecimen collection & storage
 • Sample/biospecimen analysis
 • Data analysis

We invite researchers, scientists, networks, industry and health care providers to share knowledge during the conference. We offer poster presentations and/or 20 minute presentations in three parallel sessions.


2012-10-02

Endagskurs i biosäkerhet den 28 november på BMC med föreläsare från KI!

Du vill väl lära dig mer om grundläggande biosäkerhet, bioskydd och riskbedömningar? Gå en endagskurs i biosäkerhet den 28 november på BMC med föreläsare från KI!

Där finns mer information om anmälan och en preliminär agenda. Kursen är gratis och hålls på svenska. En kurs på engelska planeras till våren.


 

2011-12-22


2011-12-22

Nytt testcentrum för Epihealth i Malmö öppnas i januari 2012

Epihealth kohort startar nytt testcentra i Malmö 6 februari 2012. Under våren 2011 startade det första testcentra i Uppsala och nu är det dags att även starta ett nytt testecentra i Malmö berättar Sölve Elmståhl ansvarig för Malmöstudien. Samma studieprotokoll och undersökning kommer att erbjudas malmöbor mellan 45 till 75 år som bjuds in för undersökning i nya lokaler på Bergsgatan 36. Deltagare fyller i en enkät, lämnar blodprov och genomgår vissa funktionstester, tum EKG, spirometri, kognitionstest och blodtryck.
Epihealthprojektet är godkänt såväl av Datainspetkionen som av Regional Etikprövningsnämnd (REPN) och varje deltagare ger också sitt samtycke att vara med i projektet.
För mer information kontakta Sölve Elmståhl solve.elmstahl@med.lu.se eller 040-39 13 20.


2011-11-16

Vetenskapsrådet ger infrastrukturstöd på 2.5 miljoner till Befolkningskohorterna i Malmö

I ett beslut från VR den 16 november tillkännagavs att man avser att stödja infrastrukturer för befolkningskohorterna i Malmö med syfte att underlätta för olika forskare att kunna ta del av registerdata samt biobanksprover efter ett ansökningsförfarande. Detta gäller kohorterna Malmö Förebyggande Medicin (n= 33.000) med baslinjeundersökning 1974-1992 och en Återundersökning 2002-2006 (n= 18.200), liksom Malmö Kost Cancer med baslinjeundersökning 1992-1996 (n= 28.000) och en pågående återundersökning 2007-2012 (n= 3700). Detta kan vara av stor betydelse för olika forskare knutna till EpiHealth, men även för andra forskare som t.ex. söker kontrollmaterial till egna kohorter för valideringsstudier.

Stödet blir på 2.5 miljoner kronor under perioden 2012-2014.

Peter M Nilsson


2011-10-06

Regeringen stödjer SKL och utbyggnad av kvalitetsregister i vården - viktigt för klinisk epidemiologi


2011-10-05

Forskare inbjudes att ansöka om data från LifeGene studien

LifeGene enable access to unique longitudinal data. By the end of 2011 it is expected that there will be questionnaire data, physical data as well Biobank samples from more than 20 000 individuals. LifeGene hereby invites scientists from all medical disciplines to apply for access to data and/or samples from LifeGene.
LifeGene is a national collaborative project between six University Medical faculties in Sweden, designed to build up a resource for research in all medical disciplines, enabling new and groundbreaking research on the relationships among heredity, environment and lifestyle.


2011-09-23

Martin Englund fick Clinical Research Award i San Diego


2011-05-20

Första nyhetsbrevet från BBMRI.se är ute nu


2011-02-15

Nytt EU Interreg projekt stärker svensk-danskt samarbete för kardiovaskulär epidemiologi med satsning på infrastrukturer

Genom ett beslut av EU Interreg kommittén i Köpenhamn (ärende nr. 154 668) har 1.9 miljoner Euro beviljats för ett svensk-danskt samarbete kring uppbyggnad av infrastrukturer som skall gagna forskning och samarbete kring kardiovaskulär epidemiologi och klinisk forskning på ömse sidor Öresund under perioden 2011-2013. Baserat på en ansökan som tillkommit på initiativ av kardiolog Kristian Wachtell, Rigshospitalet, Köpenhamn, och Peter M Nilsson, Lunds universitet, har en grupp av danska och svenska forskare nu erhållit medel för uppbyggnad av olika infrastrukturer (data-manager, datorserver, forskarassistenter, IT-support). På den danska sidan gäller det samarbete med Glostrups Universitetshospital (kardiolog Michael Hecht Olsen) samt Köpenhamns Universitetshospital Bispebjerg (kardiolog Olav W Nielsen), och på den svenska sidan samarbete med Skånes Universitetssjukhus i Malmö (kardiolog Martin Stagmo) och därmed med Region Skåne. Dessa partners och deras institutioner eller moderkliniker har förbundit sig att motfinansiera en lika stor summa som EU Interreg bidraget. Närmast står på tur en presentation av projektet vid en EU Interreg konferens den 23-24 mars på Slagthuset i Malmö, samt genomförandet en kardiologiskt inriktad konferens i Malmö till hösten 2011.

Kontaktpersoner: Kristian Wachtell, Köpenhamn (kristian.wachtell@rh.regionh.dk ) samt Peter M Nilsson, Malmö (peter.nilsson@med.lu.se )

2011-05-25--27


2011-02-07

Årsrapport 2010 nu klar för EpiHealth!

Det första verksamhetsåret har nu kunnat sammanfattas för EpiHealth i en uppföljningsrapport som insänts till VR och FAS för vidare redovisning till Regeringen. Den finns att läsa och ladda ner som PDF dokument under "Om oss". Bakom rapporten ligger ett mycket omfattande arbete, utfört av de mer än 120 forskare vid Lund och Uppsala universitet som räknas till EpiHealth. Under året har även 88 avhandlingar publicerats med anknytning till epidemiologisk forskning vid dessa två universitet, och mer än 450 vetenskapliga artiklar publicerats av EpiHealth forskarna.

Vi ser fram emot verksamhetsåret 2011 då fr.a. vår EpiHealth Kohort skall börja byggas upp via ett screeningprojekt riktat till personer mellan 45-75 år. Starten beräknas ske i Uppsala i april 2011, och senare i höst i Malmö.

Peter M Nilsson, koordinator
Marju Orho-Melander, biträdande koordinator


2011-01-21

Varför klarar sig en del diabetiker utan komplikationer?

PROLONG - en ny epidemiologisk studie söker svaret

Det är välkänt att många diabetespatienter med tiden riskerar komplikationer från ögon, njurar, fötter och hjärtkärlsystemet, samt även att avlida i förtid, fr.a. vid dåligt reglerad sjukdomskontroll. Man har emellertid även kunnat konstatera att det finns en grupp individer med typ 1 diabetes som trots lång sjukdomstid på mer än 30 år eller mer inte har behövt uppleva dessa komplikationer. Detta skulle kunna positivt påverkas av gynnsam livsstil, god behandling eller inverkan av skyddande gener. Ett projekt har nu startat i sin pilotfas i Malmö för att inbjuda dessa diabetesveteraner utan större komplikationer samt deras familjemedlemmar för provtagning och undersökning. Projektet som heter PROLONG är etikgodkänt samt stöds av Vetenskapsrådet. Ledare är docent Valeriya Lyssenko, CRC, Malmö, i samarbete med bl.a. Peter M Nilsson, EpiHealth, samt Leif Groop, EXODIAB. På sikt avses att involvera även andra sjukhus i landet för att få ihop ett större epidemiologiskt material.

Kontaktperson: Docent Valeriya Lyssenko, CRC, Malmö, mail: valeriya.lyssenko@med.lu.se


 • 2010-12-16 Välkommen att visa Ditt projekt i EpiHealths nya Projektkatalog som startar nu! Läs mer under fliken "Projektkatalog" ovan.