lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2018-02-07 

Utlysning om att arrangera kurser med finansiering via SFO EpiHealth 

The strategic research area EpiHealth - Epidemiology for Health - together with LUPOP - Lund University Population Research Platform - now opens a call for proposals for new PhD - courses of relevance for population research. We will fund 3 - 5 courses during 2018 related to e.g. epidemiological data analysis, medical statistics, biobank studies, bioinformatics or related to register-based research in general. You find more information about this call and how to apply on https://www.lupop.lu.se/lupop-for-researchers/courses/calls-for-proposals. Deadline for submission is 15 March 2018. (Jonas Björk is coordinator).


2018-02-07 

Nya EU dataskyddsförordningen

Denna nya lag börjar gälla den 25 maj 2018. Ett lagförslag kommer att presenteras för Sveriges Riksdag i april för att anpassa svensk lagstiftning till EU dataskyddsförordning. Alla epidemiologiska forskare som arbetar med uppföljningar och register gör klokt i att sätta sig in i dessa frågor. Se länk:  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


2017-11-21

Viktig information om European Code of Conduct for Research Integrity


2017-10-16

the politics of biobanking

The Politics of Biobanking  @ Medicon Village Nov 16-17
Previous this symposium, on Nov 16th at 10:00, there will be a guided visit to Region Skåne Biobank BD47 (max for 20 people).

Please register for both events. Although the event is free of charge it is important to register for dietary restrictions and organizational purposes.

When: November 16-17 noon to noon.

Registration: https://eopaino.wixsite.com/politicsbiobanking Deadline for registration is 31st October.

Looking forward to seeing you all there!


2016-12-08

Forskningsproposition samt rektorsbeslut Utseende av koordinatorer för EpiHealth

Enligt Forskningspropositionen: 

"Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" 2016 (http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/) anges att våra SFO skall fortsätta och jag har fått besked av Rektor-LU om att vara fortsatt förordnad som Koordinator för SFO EpiHealth under perioden 2017-01-01 till 2019-12-31, och med Marju Orho-Melander som vice Koordinator under samma tidsperiod.


2016-06-16

Metadataverktyg för registerforskning – testversion klar

I februari 2016 lanserade Vetenskapsrådet webbplatsen registerforskning.se, som ger forskare information om existerande register och stöd under arbetsprocessen för registerbaserad forskning. Nu är nästa steg i utvecklingen av sajten redo för test; metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, ska hjälpa forskaren att effektivt hitta information om metadata i svenska register.

Länk för mer information


2016-04-21

Befolkningsregister - big data ska rädda liv i unikt svenskt projekt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6415686


 Seminarium ger överblick av aktuell hjärt-kärlforskning

Den 7 april blir det tillfälle att ta del av den senaste forskningen inom hjärt-kärlsjukdomar ur ett epidemiologiskt perspektiv.

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/160307epi


The Future of Swedish & Danish Life Science

– How can we streamline the Nordic Life Science Ecosystem?

Kemivärlden Biotech/Journal of Chemistry & Biotechnology, Medicon Village and Medicon Valley Allliance are together organizing an international networking forum that will take place at Medicon Village (Restaurang Inspira), Sheelevägen 2 in Lund, the 31st of March, 2016.

Some 40 exhibitors and 350 visitors are expected at this annual event and Peter M Nilsson from the BBMRI.se Service Center for Southern Sweden will give the talk “Modern biobanks, a tool for life science development – quality aspects”.

For more information and registration

thefututeof 468

2015-12-09

Forskarfrukost med Peter M Nilsson - Uppdatering om vaskulärt åldrande


2015-11-11

Post-doc annons, miljömedicinsk epidemiologi, Göteborgs Universitet

http://jobs.sciencecareers.org/job/387654/postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology/

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/558455-postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology

Test 


2015-08-24 

Nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 

Ett nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 skall diskuteras med vice-rektor Stacey Sörensen, Lunds universitet, den 22/9. Detta dokument utgår från den evaluering som vårt SFO genomgått av en internationell expertpanel och som vi fick ta del av under våren 2015. Vi siktar nu på en ny verksamhetsperiod med fördjupat samarbete mellan LU och UU samt även med andra institutioner och forskargrupper såväl nationellt samt internationellt. Synpunkter kan lämnas till undertecknade. 

Nästa kurs i "Advanced epidemiology" samt vårt gemensamma internat LU-UU planeras till i februari 2016, för detaljer se under kalendarium. 

Vänliga hälsningar:Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth

Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 

Camilla Key, forskningsadministratör SFO EpiHealth


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2017


 Berzelius symposium 96

Diabetes and the cardiovascular risk challenge – mechanisms, epidemiology and treatment aspects

When: 23-25 May 2018
Where: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Malmö, Sweden.

More information and registration

http://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/berzeliussymposier/diabetes/

Program
http://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/berzeliussymposier/diabetes/preliminary-programme/


 Cambridge Diabetes Seminar 2018

Cambridge Seminar on the epidemiological and public health aspects of diabetes over 12-18th August this year at Clare College, Cambridge.

More information is available on our  website: http://www.mrc-epid.cam.ac.uk/cds2018/


Essential Clinical Epidemiology Uppsala 10-13 September, 2018

Professor John Baron will give a 4 day course in Essential Clinical Epidemiology. This 4-day course will give a deeper knowledge in clinical epidemiology. Where epidemiology general deals with aspects of study design of observational studies in general, clinical epidemiology relates to those aspects in epidemiology related to patients and clinical care in terms of prevention, clinical impact, diagnosis, prognosis and treatment. The course is aimed at PhD students, post docs and researchers in the clinical medical field with basic knowledge in epidemiology.

Date: 10-13 September 2018
Time: kl 8:00 – 16:00
Course venue: The course will be held in Blåsenhus, Uppsala


vetenskap och haelsa