lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2016-12-08

Forskningsproposition samt rektorsbeslut Utseende av koordinatorer för EpiHealth

Enligt Forskningspropositionen: 

"Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" 2016 (http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/) anges att våra SFO skall fortsätta och jag har fått besked av Rektor-LU om att vara fortsatt förordnad som Koordinator för SFO EpiHealth under perioden 2017-01-01 till 2019-12-31, och med Marju Orho-Melander som vice Koordinator under samma tidsperiod.


2016-06-16

Metadataverktyg för registerforskning – testversion klar

I februari 2016 lanserade Vetenskapsrådet webbplatsen registerforskning.se, som ger forskare information om existerande register och stöd under arbetsprocessen för registerbaserad forskning. Nu är nästa steg i utvecklingen av sajten redo för test; metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, ska hjälpa forskaren att effektivt hitta information om metadata i svenska register.

Länk för mer information


2016-04-21

Befolkningsregister - big data ska rädda liv i unikt svenskt projekt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6415686


 Seminarium ger överblick av aktuell hjärt-kärlforskning

Den 7 april blir det tillfälle att ta del av den senaste forskningen inom hjärt-kärlsjukdomar ur ett epidemiologiskt perspektiv.

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/160307epi


The Future of Swedish & Danish Life Science

– How can we streamline the Nordic Life Science Ecosystem?

Kemivärlden Biotech/Journal of Chemistry & Biotechnology, Medicon Village and Medicon Valley Allliance are together organizing an international networking forum that will take place at Medicon Village (Restaurang Inspira), Sheelevägen 2 in Lund, the 31st of March, 2016.

Some 40 exhibitors and 350 visitors are expected at this annual event and Peter M Nilsson from the BBMRI.se Service Center for Southern Sweden will give the talk “Modern biobanks, a tool for life science development – quality aspects”.

For more information and registration

thefututeof 468

2015-12-09

Forskarfrukost med Peter M Nilsson - Uppdatering om vaskulärt åldrande


2015-11-11

Post-doc annons, miljömedicinsk epidemiologi, Göteborgs Universitet

http://jobs.sciencecareers.org/job/387654/postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology/

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/558455-postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology

Test 


2015-08-24 

Nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 

Ett nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 skall diskuteras med vice-rektor Stacey Sörensen, Lunds universitet, den 22/9. Detta dokument utgår från den evaluering som vårt SFO genomgått av en internationell expertpanel och som vi fick ta del av under våren 2015. Vi siktar nu på en ny verksamhetsperiod med fördjupat samarbete mellan LU och UU samt även med andra institutioner och forskargrupper såväl nationellt samt internationellt. Synpunkter kan lämnas till undertecknade. 

Nästa kurs i "Advanced epidemiology" samt vårt gemensamma internat LU-UU planeras till i februari 2016, för detaljer se under kalendarium. 

Vänliga hälsningar:Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth

Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 

Camilla Key, forskningsadministratör SFO EpiHealth


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2017


Seminars on Epidemiological methods and Medical statistics

Coordinator: Anna Oudin anna.oudin@med.lu.se

Location: The locations will be announced later but for now please save the following dates for the upcoming spring.

February 9 at 11-12 Per Broberg. Aspects of Adaptive Clinical Trial Design

March 9 at 11-12

April 13 at 11-12

May 11 at 11-12 

June 1 at 11-12 


Kurs: Applied Epidemiology and Statistics III - Propensity score stratification and Mendelian randomization

Datum: 24 augusti, 31 augusti och 7 september 2017.

Sista ansökningsdag: 8 juni, 2017.

För mer information kontakta: jonas.bjork@med.lu.se

http://www.med.lu.se/intramed/forska_utbilda/doktorand_handledare/foer_doktorander/kurser/valbara_kurser/applied_epidemiology_and_statistics_iii_propensity_score


8th Nordic Meeting in Epidemiology and Register-Based Research . 

This conference will have a broader scope than past NordicEpi meetings. Epidemiology is a research field which is very closely related to other scientific disciplines, both in terms of methodology and research questions, and this conference will attempt to bridge existing gaps between these disciplines and encourage collaborative research. To this end, the conference will open its doors to research from demographers, medical sociologists, health economists, and others working with register research with a focus on topics which can be broadly related to health and disease.

When: September 13 – 15 2017
Where: Lund

Registration and more information: http://malmokongressbyra.se/nordicepi

Contac for further information, professor Jonas Björk, Lund. jonas.bjork@med.lu.se


Kurs: Epidemiology for clinical and health sciences research

Vecka 47- 48, 2017

Sista ansökningsdag är den 31 maj.

För mera information kontakta helena.jernstrom@med.lu.se eller jonas.bjork@med.lu.se

http://www.med.lu.se/intramed/forska_utbilda/doktorand_handledare/foer_doktorander/kurser/valbara_kurser/epidemiology_for_clinical_and_health_sciences_research


vetenskap och haelsa