lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2018-02-07 

Utlysning om att arrangera kurser med finansiering via SFO EpiHealth 

The strategic research area EpiHealth - Epidemiology for Health - together with LUPOP - Lund University Population Research Platform - now opens a call for proposals for new PhD - courses of relevance for population research. We will fund 3 - 5 courses during 2018 related to e.g. epidemiological data analysis, medical statistics, biobank studies, bioinformatics or related to register-based research in general. You find more information about this call and how to apply on https://www.lupop.lu.se/lupop-for-researchers/courses/calls-for-proposals. Deadline for submission is 15 March 2018. (Jonas Björk is coordinator).


2018-02-07 

Nya EU dataskyddsförordningen

Denna nya lag börjar gälla den 25 maj 2018. Ett lagförslag kommer att presenteras för Sveriges Riksdag i april för att anpassa svensk lagstiftning till EU dataskyddsförordning. Alla epidemiologiska forskare som arbetar med uppföljningar och register gör klokt i att sätta sig in i dessa frågor. Se länk:  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


2017-11-21

Viktig information om European Code of Conduct for Research Integrity


2017-10-16

the politics of biobanking

The Politics of Biobanking  @ Medicon Village Nov 16-17
Previous this symposium, on Nov 16th at 10:00, there will be a guided visit to Region Skåne Biobank BD47 (max for 20 people).

Please register for both events. Although the event is free of charge it is important to register for dietary restrictions and organizational purposes.

When: November 16-17 noon to noon.

Registration: https://eopaino.wixsite.com/politicsbiobanking Deadline for registration is 31st October.

Looking forward to seeing you all there!Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium


Nationell konferens om kliniska studier. Årets tema är:

”Värdet av Kliniska Studier”

Den: 6-7 februari 2019

Plats: Malmö på Clarion Hotel Malmö Live

Mer information samt anmälan finns under länken: https://konferens.kliniskastudier.se/


SFO EpiHealth och OLINK Proteomics AB, Uppsala, arrangerar vi ett nytt symposium

"Developments in epidemiology and biomarker research - A life-course perspective" 

Den: 21-22 mars 2019

Plats: Lilla Aulan, MFC, SUS, Malmö.

Mer information kommer.


SVEP Årsmöte på KI den 1 april 2019

I samband med årsmötet arrangeras ett seminarium med tema ”Hur mäter vi co-morbiditet?”. Jonas Ludvigsson kommer att leda seminariet som tar upp bl.a. hur man bäst tar hänsyn till comorbiditet, olika comorbidity index, confounder vs intermediate faktor, sjukdomsspecifika comorbiditetsmått, comorbiditet i svenska kvalitetsregister och om det finns behov av ett svenskt comorbiditets-mått.

Mer information kommer.


Symposium

Life Cycles: Human Reproduction, Fertility, Growth, and Development

När: 9-19 maj 2019

Plats: Jubileumsaulan, MFC, SUS, Malmö.

Mer information kommer.


Applied Epidemiology III ‒ Quasi-experimental designs for impact evaluation in epidemiology and public health: theory and practice? 

Time:  May 13, 15, 17, 20, 22, 24 2019 

Place: Lund - Lecture room will be announced to the students before course start.

For more information and how to apply se link below:

https://www.med.lu.se/english/intramed/teaching_research/phd_students_supervisors/for_phd_students/courses/elective_courses/applied_epidemiology_iii_quasi_experimental_designs_for_impact_evaluation


vetenskap och haelsa