lu.se

DiPiS - Diabetesprediktion i Skåne

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskningsresultat

Från DiPiS

Komplett lista med alla publicerade vetenskapliga arbeten från DiPiS-studien

Här kan du läsa mer om ett urval av forskningsresultat från DiPiS:

 • Mammans stress kan ge barnen autoantikroppar 
  Kvinnor som upplever stress och svåra livshändelser under graviditeten får oftare barn som har autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna i navelsträngsblodet. Autoantikropparna överförs från mamman till barnet men om de är till skada eller nytta för barnet är det ännu ingen som vet. Iakttagelserna, som är ett resultat av DiPiS-forskningen, reser flera viktiga frågor vilka återstår att besvara.
   
 • Födelsevikt, gener och diabetesrisk 
  Barnläkaren Helena Larsson har undersökt varför barn med hög födelsevikt oftare får diabetes. Hon fann att det troligen inte är vikten i sig utan kända riskgener som ligger bakom.
   
 • Få föräldrar oroas av att vara med i DiPiS 
  Det stora flertalet föräldrar blir inte oroade av att deras barn är med i DiPiS. Tvärtom, mer än var fjärde känner sig snarare lugnad av att delta och endast en på hundra upplever ökad oro.
   

Från andra studier

 

dipis logga