lu.se

DiPiS - Diabetesprediktion i Skåne

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Aktuellt i DiPiS

Årlig uppföljning av DiPiS-barnen

Uppföljningen (steg 2) i DiPiS-studien fortsätter med en årlig kontakt med studien för de familjer regelbundet är med i uppföljningen. Detta sker genom
1) Blodprovstagning på barnet.
2) Frågeformulär som föräldrarna fyller i.
3) Frågeformulär som barnet fyller i.

Syftet med blodprovstagningen är att studera eventuell utveckling av betacells-autoantikroppar hos barnet, vilket kan tyda på ökad risk för diabetes. I augusti 2006 inbjöds de sista barnen till uppföljningen.

Blodproven kan i regel tas på närmaste vårdcentral. Om detta ej fungerar kan man kontakta någon av våra TEDDY-mottagningar, som finns i Malmö, Helsingborg och Kristianstad (se under Kontakt). TEDDY har också filialmottagningar i Simrishamn (bemannas av personal från TEDDY-mottagningen i Kristianstad) och Ystad (bemannas av personal från Malmö) dit man också är välkommen.

De barn som utvecklar en autoantikropp kontaktas per telefon av forskningssköterskan Maria Ask. Dock, om barnet utvecklar mer än en autoantikropp vill vi gärna följa upp med tätare blodprov – i regel var tredje månad. Föräldrarna kontaktas då av någon av våra DiPiS-anknutna barnläkare. Dessa prov görs på någon av våra TEDDY-mottagningar eller en barnklinik, om den ligger närmare. Man får då också tillfälle att träffa barnläkaren.

De äldsta barnen har nu hunnit bli 15 år (hösten 2015). Ett stort TACK till de barn som nu går ur studien! Vi är också glada för att kunna erbjuda de 15-åringar som utvecklat någon autoantikropp fortsatt uppföljning i DiPiS. De som vill kommer då att följas precis som tidigare. Detta gör vi för att dessa barn har en ökad risk att utveckla diabetes.

dipis logga