lu.se

DiPiS - Diabetesprediktion i Skåne

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om DiPiS

Bakgrund

I DiPiS-projektet vill vi ta reda på varför barn får typ 1 diabetes. Vi vill lära oss att kunna förutsäga vilka barn som får diabetes och allra helst så småningom kunna förhindra att sjukdomen bryter ut. Eftersom det inte räcker med ärftlig risk för att få diabetes studerar vi olika faktorer i barnens omgivning som kan ha betydelse. Vi följer barnen under deras uppväxt.

DiPiS genomförs i 2 steg.
Steg 1. Undersökning av ärftlig risk för typ 1 diabetes hos alla nyfödda barn i Skåne.
Steg 2. Uppföljning av en grupp barn med ärftlig risk.

Steg 1 pågick från september år 2000 fram till september år 2004. Av 45.000 födda barn undersökte DiPiS nästan 36.000 barn för ärftlighet för typ 1 diabetes.

Till steg 2 valde vi ut barn med risk att få diabetes. En del av barnen har lite högre risk och en del av barnen har inte högre risk än barn i allmänhet. Vi planerar att följa 2000 - 3000 barn i 15 år. En gång per år ber vi om ett blodprov och att föräldrarna fyller i ett frågeformulär.

DiPiS-barn som utvecklar betacells-autoantikroppar följs upp av barnläkare från barnkliniker runt om i Skåne som är knutna till DiPiS.

DiPiS Study Group

Etikprövning och bidrag

DiPiS-studien utgår från Lunds Universitet och är godkänd av den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Blodprover som tas i DiPiS-studien analyseras vid Lunds Universitets Kliniska Forskningscenter (CRC), Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Forskningen stöds av bidrag från olika fonder bland andra Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelsen, Juvenile Diabetes Foundation International, Barndiabetesfonden, Svenska Diabetesförbundet och forskningsfonder i Skåne.

Du kan redan nu läsa om forskningsresultat som publicerats från DiPiS-studien!