lu.se

DiPiS - Diabetesprediktion i Skåne

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt

Om ni önskar mer upplysningar om DiPiS-studien är ni välkommen att kontakta någon av nedanstående personer – studiens huvudansvariga, forskningssköterska eller studiesamordnare.

Om ni önskar få ett blodprov taget på ert barn som är med i DiPiS kan ni kontakta den TEDDY-mottagning som ligger närmast (se nedan). TEDDY:s forskningssköterskor tar gärna blodprov även på DiPiS-barnen.

Om ni tidigare deltagit i DiPiS uppföljning, men av någon anledning inte fyllt i frågeformulären eller tagit blodprov på ert barn, är ni välkomna att igen komma med i studien. I så fall kontaktar ni DiPiS samordnare Carina Hansson.

Huvudansvariga för DiPiS-studien är 

Helena Larsson, barnläkare vid Barn- och ungdomscentrum, UMAS
e-post helena.larsson@med.lu.se 
telefon 040 – 39 11 12

Åke Lernmark, professor i Diabetesforskning vid Lunds Universitet.
e-post ake.lernmark@med.lu.se 
telefon 040 – 39 19 01

DiPiS-studiens forskningssjuksköterska och klinisk samordnare:
Maria Ask
e-post maria.v.ask@skane.se 
telefon 040 – 39 19 12

DiPiS-samordnare:
Carina Hansson
e-post carina.o.hansson@skane.se
telefon 040 - 39 11 99
mobil 0727 27 22 06

DiPiS i Malmö

DiPiS-studiens adress:
TEDDY-mottagningen, CRC 60-11
Jan Waldenströms gata 35
205 02 Malmö

Malmömottagningen har filialmottagningar
i Ystad och Simrishamn där man kan lämna blodprov till DiPiS.
Kontakta Maria Ask om det skulle vara aktuellt.

DiPiS i Helsingborg

TEDDY-mottagningen
Carl Krooks gatan 30, 4 vån
252 25 Helsingborg
Forskningsjuksköterskor
Jenny Bremer
jenny.bremer@skane.se 
tel 042 - 406-39 21
Erika Trulsson
erika.trulsson@skane.se
042-4063920
Susanne Hyberg
susanne.hyberg@skane.se 
tel 042 - 406 39 27

DiPiS i Kristianstad 

(med filialmottagning i Simrishamn)

TEDDY-mottagningen
Lasarettsboulevarden 4B
291 33 Kristianstad
Forskningssjuksköterskor
Anne Wallin
anne.l.wallin@skane.se 
tel 044 - 309 18 91
Birgitta Sjöberg,
birgitta.sjoberg@skane.se 
tel. 044 - 309 25 31
Ulla-Marie Carlsson
ulla.m.karlsson@skane.se 
tel 044 - 309 25 30

DiPiS-anknutna barnläkare:

Malmö, Dr Helena Larsson
Lund, Dr Anneli Karlsson
Kristianstad, Dr Karin Larsson
Kristianstad, Dr Markus Nilsson
Ystad, Dr Björn Jönsson
Helsingborg, Dr Jan Neiderud

dipis logga