lu.se

DiPiS - Diabetesprediktion i Skåne

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

DiPiS – DiabetesPrediktion i Skåne

DiPiS-studiens uppföljning

DiPiS-studiens uppföljning fortsätter. Vi hoppas kunna följa upp 2000 - 3000 barn i Skåne till dess de är 15 år. De äldsta DiPiS-barnen har nu blivit 15 år (hösten 2015) och kommer gå ur studien. De barn som utvecklat någon betacells-autoantikropp kommer att erbjudas fortsatt uppföljning.

DiPiS har stor hjälp av olika vårdinstanser runt om i Skåne som tar de årliga proverna på barnen vi följer upp. TACK – er insats är ovärderlig!

Information

Läs om de senaste forskningsrönen om diabetes:
Diabetsportalen 

Information om DiAPREV-IT 

Information om TrialNet 

dipis logga