lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning vid CRC

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är med och utvecklar framtidens hälso- och sjukvård. Våra studenter utbildar sig för att ge människor i alla åldrar möjligheter till ett friskt och aktivt liv oavsett förutsättningar. Studenterna förbereds tidigt i utbildningen för sitt yrkesliv. I undervisningen möter studenterna de senaste forskningsrönen och under sin praktik möter de patienter och blivande kollegor inom olika professioner.

Lärandecentrum med bibliotek

På CRC har studenter och doktorander tillgång till ljusa utbildningslokaler i vårt lärandecentrum som rymmer såväl grupprum och läsplatser som tillgång till databaser.

Praktiskt träningscentrum

På CRC finns även Practicum, ett träningscentrum, som drivs av Skånes universitetssjukhus, där sjukvårdspersonal och studenter får träna sina färdigheter under simulerade operationer och akutsituationer. I lokalerna utbildas studenterna även i patientbemötande och teamarbete.

Probembaserat lärande

I våra utbildningar tränas studenterna att tänka fritt, självständigt och kritiskt. Det problembaserade lärandet utgör basen när studenterna i grupp arbetar med att lösa frågeställningar hämtade från yrkeslivet. De uppmuntras att ompröva vedertagna sanningar, vara kreativa och att hitta nya lösningar på gamla problem. På så vis läggs grunden till ett livslångt lärande.

Relaterad information

 

crc s bibliotek 2

 

 Fotograf: Kennet Ruona