lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Postrutiner

För att bibehålla god och samtidigt kostnadseffektiv posthantering har CRC Service överfört posthanteringen för CRC från Region Service till andra operatörer. Detta medför att externa försändelser hanteras direkt av PostNord, medan internpost hanteras av LU Posten. CRC Service arbetar nu med att under en övergångstid föra över verksamheterna till den nya hanteringen.

Vid överföringen görs följande ändringar:

  • Ändring av adresser
  • Ändring av postutdelning
  • Ändring av kuvertlayout
  • Förtydligade debiteringsregler för försändelser (paket och massutskick)

Ändring av postadress

Postadress till CRC och Wallenberglaboratoriet är:

Lunds universitet
Verksamhetsnamn
Clinical Research Centre
Ev. attention
Box 50332
202 13 Malmö

Besöks- och leveransadress till CRC är:

Lunds universitet
Verksamhetsnamn
Clinical Research Centre
Ev. attention
Jan Waldenströms gata 35
214 28 Malmö
Notera att postpaket ska skickas till postadressen.

Besöks- och leveransadress till Wallenberglaboratoriet är:

Lunds universitet
Wallenberglaboratoriet
Ev. attention
Inga-Marie Nilssons gata 53
214 28 Malmö
Notera att postpaket ska skickas till postadressen.

Nytt hämtställe är:

HS 36

Du bör så snart som möjligt:

  • informera dina leverantörer och andra parter om den ändrade postadressen
  • uppdatera hämtstället och eventuell postadress i LUCAT för er verksamhet

Uppdatering av uppgifter i LUCAT kan göras omgångsvis om ni kontaktar er katalogansvarige.

Ändring av postutdelning:

Postturerna har justerats med anledning av bytet av operatör, och post delas ut under förmiddagen samt samlas in under eftermiddagen.

Ändring av kuvertlayout:

Frankering av postförsändelser sker nu mera via PostNord. För att denna hantering ska kunna ske effektivt behöver ni trycka kuvert med korrekt frankeringskod.

Layout för kuvert hittar du i högerkollumnen. Mediatryck kan trycka kuvert till er utifrån layouten. Notera dock att ändra avsändarinformationen, särskilt avseende verksamhetsnamn.

Kontakta CRC service om du inom den närmaste tiden har för avsikt att beställa nya kuvert!

Debiteringsregler

Följande debiteringsregler kommer att tillämpas från 2017-01-01, och motsvarar de som inofficiellt används idag

Försändelser

Debiteras

Enskilda brevförsändelser, A- eller B-post

Ingår i servicetillägg

Paketförsändelse

Verksamheten

Rekommenderad brevförsändelse

Verksamheten

Storutskick brevförsändelser A- eller B-post

Verksamheten

Storutskick definieras som utskick med samma innehåll till fler än 15 adressater.

Postföreskrifter

Ovan givna förutsättningar, tillsammans med noggrannare regleringar finns i postföreskrifterna för CRC, som du hittar länkade i högerkollumnen.

Frågor och hjälp

För frågor eller assistans kontakta driftledare Linus Jeppsson