lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Regionen

Medicon Valley

I Öresundsregionen finns 14 universitet, 26 sjukhus, 7 företagsparker och 41 000 anställda inom området livsvetenskaper. Öresundsregionens Medicon Valley är ett välkänt begrepp inom bioteknik och medicin. Inom ramen för Medicon Valley Academy samverkar Öresundsregionens universitet och högskolor, sjukhus, läkemedelsindustri och medicinskteknisk industri för att stärka den medicinska utvecklingen.

Det medicinska Malmö

Under senare år har det medicinska Malmö formats till en sammanhängande geografisk och strukturell enhet med Skånes universitetssjukhus Malmö, Lunds universitet, Malmö högskola och forskningsparken Medeon som vitala delar. Närmsta granne med CRC är det internationellt välkända Wallenberglaboratoriet och nyligen uppförda byggnader för Diagnostiskt Centrum och Hälsa och Samhälle vid Malmö Högskola.

Goda kommunikationer

Skåne har Sveriges bästa kommunikationsförbindelser med övriga Europa. Pendeltåg till Köpenhamns internationella flygplats går med täta turer över Öresundsbron. Därifrån kan alla flygdestinationer i Europa nås inom tre timmar. Internationella direktflyg går till 122 destinationer i hela världen. Med Citytunneln under Malmö tar det 15 minuter att ta sig från Köpenhamns internationella flygplats till Triangelns järnvägsstation, på bekvämt gångavstånd från CRC.

Hög livskvalitet

I Skåne finns goda möjligheter till ett bra boende såväl mitt i storstaden som på landsbygden. Skola och barnomsorg håller hög kvalitet och i Malmö och närliggande Lund finns även ett flertal internationella skolor. Korta avstånd och goda kommunikationer gör pendlingstiden kort. Skåne erbjuder ett rikt fritids- och kulturliv och närheten till natur, hav och kulturlandskap bidrar till hög livskvalitet.

Relaterad information

 

crc exterioer 2

 

 Fotograf: Kennet Ruona