lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

CRC - ledande medicinskt centrum för folksjukdomar – invigt

Tisdagen den 15 augusti 2006 invigdes CRC, Lunds universitets och Region Skånes nya forskningscentrum i Malmö, officiellt. CRC banar vägen för medicinska framsteg och forskningsrön inom våra vanligaste folksjukdomar som t.ex. cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
- Inom 15 år ska vi ha ett Nobelpris i medicin till Malmö-Lund, hävdade professor Jan Nilsson, CRC:s styrelseordförande, under invigningen.
- Vår Medicinska fakultet är nu den modernaste i norra Europa och vi kommer ytterligare att bygga upp vår ställning som ett Europaledande universitet, sade Lunds universitets rektor Göran Bexell.

Kl 11 tisdagen den 15 augusti invigdes CRC under en ceremoni med bland annat invigningstalarna Skånes landshövding Göran Tunhammar, regionstyrelsens ordförande Uno Aldegren, Region Skåne och Göran Bexell, rektor vid Lund universitet.

Invigningsceremonin inleddes med att Göran Bexell och Uno Aldegren avtäckte den första sten i CRC-bygget som de själva varit med om att gjuta i oktober 2003. Under ceremonin avtäckte de även, tillsammans med Göran Tunhammar, CRC:s takskylt och därmed var CRC formellt invigt.

Bättre sjukvård för skåningarna
I sitt invigningstal framhöll Göran Tunhammar att CRC är ett gott exempel på den attraktions, utvecklings- och växtkraft som präglar Skåne.

Uno Aldegren betonade i sitt invigningstal att CRC kommer att få stor betydelse för Malmöbornas och övriga skåningars sjukvård och hälsa. CRC ger förutsättningar för att nya forskningsrön snabbt kommer sjukvården till godo.

Högsta kvalitet och gränsöverskridande samverkan
Göran Bexell uppehöll sig i sitt tal kring två begrepp; högsta kvalitet och gränsöverskridande samverkan. Två begrepp som Lunds universitet strävar efter i alla sammanhang och som i hög grad präglar CRC. Det finns en lång tradition av högkvalitativ medicinsk forskning och utbildning med hög samhällsrelevans i Malmö. Detta fortsätter nu vid CRC. Genom gränsöverskridande har Region Skåne och Lunds universitet skapat CRC och god samverkan exemplifieras även genom att Lunds universitet nu satsar så stort i Malmö.

Alla tre invigningstalare betonade värdet av det nära samarbete som finns mellan akademin, sjukvården och företagen i Skåne och att dessa samarbeten nu kan fördjupas ytterligare genom CRC.

Nobelpris inom 15 år
Professor Jan Nilsson, styrelseordförande för CRC, tog emot nyckeln till CRC som representant för de forskare som är verksamma där och hävdade att CRC, tillsammans med BMC i Lund, nu ger förutsättningar för ett Nobelpris i medicin till Malmö-Lund inom 15 år.

crc invigning scen

Tisdagen den 15 augusti invigdes CRC, Lunds universitets och Region Skånes nya forskningscentrum i Malmö, officiellt. 

crc invigning avtaeckning

Under invigningsceremonin avtäckte Göran Bexell, Göran Tunhammar och Uno Aldegren CRC:s takskylt och därmed var CRC formellt invigt. 

crc invigning jan nilsson

- Inom 15 år ska vi ha ett Nobelpris i medicin till Malmö-Lund, sa professor Jan Nilsson, CRC:s styrelseordförande, under invigningen. 

Foto: Jimmy Wahlstedt, Medicinsk Informationsteknik AB