lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om CRC

CRC: en mötesplats

Forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) är Medicinska fakultetens mötesplats för medicinsk undervisning, forskning och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. Här möts forskare, sjukvårdspersonal, studenter och patienter i en öppen och dynamisk miljö som stimulerar till möten, samtal och fördjupande samarbeten. Den nära kopplingen till universitetssjukvården gör att forskningen baseras på reella problem och utmaningar i vården. Samverkan med sjukvården gör också att forskarnas upptäckter snabbare kan omsättas i praktiken och komma patienterna till nytta genom förbättrad diagnostik och behandling.

Relaterad information

 

crc s forskningsavdelning 5

 

Uttalanden om CRC

"Den medicinska grundforskningen har under senare år gjort fantastiska framsteg. Den största utmaning vi nu har är att kunna tillämpa denna forskning på ett sådant sätt att den omsätts i bättre diagnostik och effektivare behandling. Med den integrering av forskning, undervisning, klinisk färdighetsträning och sjukvård som finns i CRC har vi en unik möjlighet att uppnå detta och vara ett ledande centrum för klinisk forskning."

jan nilsson

Jan Nilsson, ordförande för CRC och professor i experimentell kardiovaskulär forskning.