lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om CRC

CRC: en mötesplats

Forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) är Medicinska fakultetens mötesplats för medicinsk undervisning, forskning och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. Här möts forskare, sjukvårdspersonal, studenter och patienter i en öppen och dynamisk miljö som stimulerar till möten, samtal och fördjupande samarbeten. Den nära kopplingen till universitetssjukvården gör att forskningen baseras på reella problem och utmaningar i vården. Samverkan med sjukvården gör också att forskarnas upptäckter snabbare kan omsättas i praktiken och komma patienterna till nytta genom förbättrad diagnostik och behandling.

CRC - en del av Lunds universitet och Region Skåne

CRC, en del av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, är en kreativ akademisk mötesplats med engagerade studenter och forskare från hela världen. Medicinska fakultetens verksamhet är till stor del samlad i tre centrum: Clinical Research Centre i Malmö samt Biomedical Centre och Health Sciences Centre i Lund. Det är integrerade forsknings- och studiemiljöer med förstklassiga förutsättningar för experimentell grundforskning, klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning.

CRC är beläget mitt i universitetssjukvården. Många av fakultetens forskare är verksamma inom både universitetet och sjukvården och våra studenter tillbringar en stor del av sin utbildning på kliniker och vårdcentraler runt om i Skåne. Skånes universitetssjukhus är ett universitets- och regionsjukhus som erbjuder akutsjukvård och högspecialiserad vård till två miljoner människor i hela södra Sverige.

CRC befinner sig i hjärtat av en spännande och innovativ region. Med en högspecialiserad sjukvård, dynamisk medicinteknisk industri och företagsparken Medeon i sin omedelbara närhet har Lunds universitet genom CRC mycket goda förutsättningar att stödja, utveckla, tillämpa och kommersialisera forskarnas kunskaper och idéer. Under senare år har det Medicinska Malmö formats till en sammanhängande geografisk enhet med Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och Malmö stad som vitala delar.

CRC, en del av Lunds universitet, ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens hundra bästa. Här pågår utbildning och forskning inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater för 47 000 studenter. Universitetet har 7 200 anställda i Lund, Helsingborg och Malmö. I CRC:s närhet bedriver Lunds universitet forskning inom många olika områden: teknik, humaniora, beteendevetenskap, psykologi med mera som bidragit till många framgångrika och nyskapande forskningsprojekt vid Lunds universitet.

Relaterad information

 

crc s forskningsavdelning 5

 

Uttalanden om CRC

"Den medicinska grundforskningen har under senare år gjort fantastiska framsteg. Den största utmaning vi nu har är att kunna tillämpa denna forskning på ett sådant sätt att den omsätts i bättre diagnostik och effektivare behandling. Med den integrering av forskning, undervisning, klinisk färdighetsträning och sjukvård som finns i CRC har vi en unik möjlighet att uppnå detta och vara ett ledande centrum för klinisk forskning."

jan nilsson

Jan Nilsson, ordförande för CRC och professor i experimentell kardiovaskulär forskning.