lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt

Besöksadress:
Clinical Research Centre
Jan Waldenströms gata 35

Postadress: 
Clinical Research Centre
Box 50332
202 13 Malmö

Telefon och fax: 
Telefonnummer: 040-39 10 10
Fax: 040-39 10 12

Lunds universitets växel: 046-222 00 00

Reception 
Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se 

CRC service
Tel: 040-39 10 30
E-post: crcservice@med.lu.se

Lokalvård
Tel: 040-32 54 97
E-post: lokalservice@service.lu.se

Practicum, Sus Malmö 
Tel: 040-33 32 84

Medicinska fakultetens bibliotek på CRC
Tel: 040-39 15 00 (Informationsdisken)

Du kan även kontakta personalen via vårt webbaserade frågeformulär:

Öppettider informationsdisken: vardagar 10-16

Relaterad information

Bokning av interna lokaler på CRC:
CRC:s Reception 
Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se 

Bokning av GU-lokaler på CRC:
Lovisa Ståhl
E-post: lokalcrc@med.lu.se 

Bokning av övriga lokaler på CRC: 
Receptionen CRC
Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se 

crc s huvudentre

 

CRC:s huvudentré - Jan Waldenströms gata 35.