lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning vid CRC

I våra välutrustade laboratorier på CRC samarbetar forskare från hela världen inom gränsöverskridande tvärvetenskaplig forskning för att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa.

Med stöd av avancerade tekniska platt formar och stora befolkningsbaserade biobanker och befolkningsstudier som exempelvis Malmö Kost Cancer och Malmö Förebyggande Medicin pågår dagligen forskning inom diabetes, primärvård, hjärt- och kärlsjukdomar, blodsjukdomar, demenssjukdomar, folkhälsa, socialmedicin och global hälsa, gynekologi och reproduktiv medicin, hälsoekonomi, kirurgi, kost och näring, urologi, blodkoagulation, cancer, tumörbiologi, immunförsvar och infektionssjukdomar

Ny behandling och bättre diagnostik

Forskare i Malmö har genom åren stått bakom ett flertal betydelsefulla medicinska upptäckter som har lett till ny behandling och bättre diagnostik. Behandling av blödarsjuka och kontrastmedel för röntgen är två väletablerade exempel med ursprung i Malmös forskningsmiljö.

I Malmö finns också en stark tradition av forskning inom samhällsmedicin och epidemiologi. En anledning är det svenska systemet med patientregister och personnummer som gör det möjligt att göra studier med patienter över hela landet. Malmös befolkning, med ursprung i över 170 länder, är en viktig källa till nya insikter om sjukdomars orsaker och utbredning. Detta tillsammans med den ökande kunskapen om sambanden mellan genetiska faktorer och uppkomsten av många sjukdomar gör att forskarna kan kartlägga både aktuella och framtida sjukdomsmönster.