lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning vid CRC

På CRC samarbetar forskare från hela världen inom gränsöverskridande tvärvetenskaplig forskning för att tillsammans studera folksjukdomar som diabetes, ateroskleros, fetma och cancer. Här träffas dagligen forskare från olika forskargrupper vilket gör det lätt att samarbeta, lära av varandra och investera i gemensam utrustning. All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa.

På CRC pågår forskning inom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, primärvård, blodsjukdomar, demenssjukdomar, folkhälsa, socialmedicin och global hälsa, gynekologi och reproduktiv medicin, hälsoekonomi, kirurgi, kost och näring, urologi, blodkoagulation, cancer, tumörbiologi, immunförsvar och infektionssjukdomar.

Ny behandling och bättre diagnostik

Forskare i Malmö har genom åren stått bakom ett flertal betydelsefulla medicinska upptäckter som har lett till ny behandling och bättre diagnostik. I en fruktbar samverkan med näringslivet förädlas många av forskarnas upptäckter. Behandling av blödarsjuka och kontrastmedel för röntgen är två väletablerade exempel med ursprung i Malmös forskningsmiljö. Två exempel på långt framskriden forskning vid CRC är vaccin mot ateroskleros samt peptider som hämmar spridning av cancer i kroppen. Faller det fortsatta arbetet väl ut kan denna forskning så småningom leda till nya behandlingar inom sjukvården.

Välutrustade laboratorier och tekniska plattformar

Den experimentella forskningen vid CRC har tillgång till välutrustade laboratorier och tekniska plattformar. De stora befolkningsbaserade biobankerna och befolkningsstudierna som exempelvis Malmö Kost Cancer och Malmö Förebyggande Medicin är ovärderliga forskningsunderlag som attraherar forskare från hela världen. En nod för det nationella biobanksnätverket BBMRI.se (BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden) är även placerat på CRC.

Samhällsmedicin och epidemiologi

I Malmö finns en stark tradition av forskning inom samhällsmedicin och epidemiologi. En anledning är det svenska systemet med patientregister och personnummer som gör det möjligt att göra studier med patienter över hela landet. Malmö stads befolkning, med ursprung i över 170 länder, är en viktig källa till nya insikter om sjukdomars orsaker och utbredning. Detta tillsammans med den ökande kunskapen om sambanden mellan genetiska faktorer och uppkomsten av många sjukdomar gör att forskarna kan kartlägga både aktuella och framtida sjukdomsmönster.

Den patientnära forskningen vid CRC underlättas genom den omedelbara närheten till universitetssjukvården i Skåne. På CRC:s patientmottagningar möter patienter specialistläkare med kunskap om de senaste forskningsrönen samtidigt som patienterna själva är en del av utvecklingen av ny diagnostik och behandling.