lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Information för studenter vid CRC

På fakultetens lärandecentrum i CRC får du som student tillgång till litteratur, studieplatser och datorer samt hjälp av bibliotekspersonal och biblioteksvärdar i bibliotekets informationsdisk. 

På biblioteket plan 10 finns kontinuerligt uppdaterad kurs- och fördjupningslitteratur för utlåning och biblioteket har god tillgång till läs- och datorarbetsplatser samt bokningsbara grupprum. Kvalificerad bibliotekspersonal utgör en resurs för hela fakulteten och arbetar till stor del i både Lund och Malmö. Pedagogiskt utbildade bibliotekarier ger stöd i form av handledning och undervisning i litteratur- och informationssökning. 

Relaterad information

 

crc s bibliotek 1

 

Biblioteket

Öppettider & telefonnummer

Kontaktuppgifter: 

Kontaktbibliotekarier för läkarutbildningen och folkhälsovetenskap

Maria Björklund
E-post: maria.bjorklund@med.lu.se

Ramona Mattisson
E-post: Ramona.Mattisson@med.lu.se