lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Information för studenter vid CRC

På fakultetens lärandecentrum i CRC får du som student tillgång till litteratur, studieplatser och datorer samt hjälp av bibliotekspersonal och biblioteksvärdar i bibliotekets informationsdisk. 

På biblioteket plan 10 finns kontinuerligt uppdaterad kurs- och fördjupningslitteratur för utlåning och biblioteket har god tillgång till läs- och datorarbetsplatser samt bokningsbara grupprum. Kvalificerad bibliotekspersonal utgör en resurs för hela fakulteten och arbetar till stor del i både Lund och Malmö. Pedagogiskt utbildade bibliotekarier ger stöd i form av handledning och undervisning i litteratur- och informationssökning. Det finns kontaktbibliotekarier för både läkarstudenter och studenterna på Masters of Public Health. 

På CRC finns det även en aula och andra undervisningslokaler. Vid Practicum, som drivs gemensamt av Skånes universitetssjukhus Malmö och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, får sjukvårdspersonal och studenter träna sina färdigheter bl a med hjälp av avancerade träningsdockor under simulerade operationer och akutsituationer. I lokalerna utbildas studenterna även i patientbemötande och lagarbete.

Relaterad information

 

crc s bibliotek 1

 

Biblioteket

Öppettider & telefonnummer

Kontaktuppgifter: 

Kontaktbibliotekarier för läkarutbildningen och folkhälsovetenskap

Maria Björklund
E-post: maria.bjorklund@med.lu.se

Ramona Mattisson
E-post: Ramona.Mattisson@med.lu.se