lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Boka lokaler

På CRC finns ett flertal lokaler som är bokningsbara för olika ändamål - Aulan, seminarie- och grupprum, möteslokaler och utställningsytor.

Kontakta CRC:s reception för mer information om hur du bokar lokaler, hur du kan använda dem och vilken service som CRC service kan erbjuda.

aula
Fotograf: Kennet Ruona

Relaterad information

Bokning av interna lokaler på CRC: 

CRC:s reception 
Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se 

Bokning av GU-lokaler på CRC:

Lovisa Ståhl
E-post: lokalcrc@med.lu.se

Bokning av övriga lokaler på CRC:

CRC:s reception
Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se