lu.se

Centrum för primärvårdsforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.

Vill du veta mer?

Välkommen till vår nya webbplats!