lu.se

Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Centrum för Hjärtstopp

Forskning med fokus på vård av hjärtstopp

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus men endast 500 överlever. Vår forskning fokuserar på vården av den medvetslöse patienten med en hotande eller manifest hjärnskada. Vi studerar hur hjärnskadan utvecklas och hur den kan förhindras. Vi samlar blodprover i en regional biobank (SWECRIT) för senare analys. Överlevare och anhöriga följs upp för utvärdering av kognitiv funktion och livskvalitet. Forskningen är multidisciplinär och engagerar flera specialiteter; anestesi & intensivvård, neurologi, kardiologi, patologi, radiologi och rehabilitering.

Läs mer på vår engelska hemsida