lu.se

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser

cepi bild

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) är ett ledande nationellt forskningscenter inriktat mot psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Vill du läsa mer om oss och vår forskning gå in i vänstermarginalen och titta. Vi har även en Facebook-sida där du kan följa oss.

Vi stödjer kampanjen Hjärnkoll. Lär mer om hur du kan slå hål på myterna om psykisk ohälsa på http://www.nsph.se/hjarnkoll/

Vi samarbetar med NSPH

Cepi in English

Aktuellt från CEPI

tablaa

CEPI medverkar till socialförsäkringsrapport

Support to Employers About Mental health (SEAM) är ett stödpaket till arbetsgivare för att öka hälsolitteracitet om psykisk hälsa.

Pris till innovativ forskning

Ulrika Bejerholm, centrumledare i CEPI, får stipendium från Jan Hains stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning.

CEPI debatterar i Dagens Samhälle 

Hur kan individuellt stöd till arbete enligt IPS-modellen som prioriteras i de nationella riktlinjerna för schizofreni bli verklighet för brukarna inom psykiatri och kommun. Läs!

CEPI & Hjärnkoll

CEPI samarbetar med Hjärnkoll Skåne i en antistigmakonferens  som äger rum den 12 november 2018 i Eslöv. Temat är Unga, psykisk ohälsa och antidiskriminering. Alla som som på något sätt arbetar med och/eller berörs av detta tema och som vill utbyta erfarenheter med andra är välkomna.

Anmälan till konferensen

FORTE finansierar tre nya CEPI projekt!

Tre nya CEPI projekt har beviljats över 10 miljoner från FORTE i samband med utlysningen om "Tillämpad välfärdsforskning". Projekten placeras vid Umeås och Stockholms universitet och huvudansvariga för respektive projekt är professor Urban Markström, docent David Rosenberg (UU) och docent Ulla-Karin Schön. Samtliga inom ämnesområdet socialt arbete, vilket utlysningen fokuserade på. Läs om projektet på FORTES hemsida.

https://forte.se/app/uploads/2015/11/tillampad-valfardsforskning-2018-08-28.pdf

CEPI gratulerar nybliven docent i arbetsterapi!

Vår Elisabeth Argentzell har gått och blivit docent i arbetsterapi! Vi gläds med henne och för den betydelse hennes forskning har för personal, brukare och forskare inom psykiatrin. För var hade tillvaron varit utan psykosociala insatser som Vardag i Balans (ViB), för att inte nämna Daglig sysselsättning, Aktiviteter i Mitt Hem (AIMH), och kunskapsutveckling om införandet av Peer Support tillsammans med NSPH och tidigare Region Skåne.

CEPI logotype hö2