lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Pågående forskning

Under 2017 kommer CASE att lansera en ny hemsida. Arbetet pågår i det dolda och den nuvarande hemsidan är därför inte helt uppdaterad eller komplett. Ursäkta denna röra tills dess den nya hemsidan släpps.

Forskningen vid CASE är uppdelad i fem områden:

Projekten finns som regel beskrivna på både svenska och engelska. Den svenska versionen är en mer populärvetenskaplig tappning medan den engelska riktar sig till forskarsamhället. 

Avslutade forskningsprojekt finns beskrivna på respektive forskargrupps webbplats: