lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

UserAge formerade sig i Hässleholm

2017-10-08

userage ingress

Gemensamma publikationer, tankesmedja och brukarråd, förmedling av forskningsresultat utanför akademin, utbildningspaket för brukare och forskare, internationell utblick, utveckling av metoder och teorier kring forskning med och om brukarmedverkan. Agendan var välfylld och många trådar knöts samman den 2-3 oktober då UserAge-gruppen strålade samman i Hässleholm.

Representanter för de olika delprojekten var på plats. Samt även dr. Giovanni Lamura från Italien och professor James Goodwin från England som ingår i uppbyggnaden av det internationella nätverket. Professor Judith Phillips från Skottland, som är ordförande i UserAge:s externa rådgivningskommitté, medverkade också.

Sammankomsten inleddes av professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE vid Lunds universitet som utgör en av de fyra noderna i UserAge. Läs mer om CASE och forskningen kring stödjande miljöer för en åldrande befolkning: www.case.lu.se 

susanne iwarsson

Professor Anna-Karin Edberg, vid Hälsa i samverkan (Högskolan Kristianstad), tog vid. Läs mer om forskningsplattformen som arbetar tätt ihop med så väl kommuner som landsting: http://bit.ly/2fTiQY5

anna karin edberg

Professor Elizabeth Hanson, vid Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) fortsatte. Läs mer om kompetenscentret: www.anhoriga.se

elizabeth hanson

Avslutningsvis presenterade professor Synneve Dahlin-Ivanoff den fjärde noden - AgeCap vid Göteborgs universitet. Läs mer om AgeCap och forskningen kring åldrande och hälsa: http://agecap.gu.se/

synneve dahlin ivanoff

Stig Ålund, ordförande i CASE:s brukarråd, redogjorde för olika sätt att stöpa om det nuvarande brukarrådet och fick återkoppling på sina idéer.

stig aalund

Sedan var det dags att presentera de skilda delprojekten och föra en diskussion om hur de kan utvecklas och dra nytta av varandra. Först ut var postdoktor Qarin Lood vid AgeCap som berättade om projektet: Participation in Partnership - Making the Voices of Frail Older Heard.

qarin lood

Därefter var det professor Elizabeth Hansons tur att redogöra för projektet - Participation in Partnership with Informal Carers.

elizabeth hanson

Doktoranden Christine Lautsen och universitetslektor Pia Petersson vid Hälsa i samverkan tog vid och presenterade projektet - Participation in Partnership with Professionals and Policy-makers.

christine lautsen och pia petersson

Steven Schmidt, vetenskaplig samordnare vid CASE, och biträdande forskare Oskar Jonsson (i bakgrunden) avrundade och redogjorde för projektet - Panel Study for User Participation in Research on Ageing and Health.

Projektet befinner sig i sin linda, diskussionen kom att handla om nödvändiga begränsningar och vad som är en rimlig insats för de brukare som deltar.

För mer information om de olika delprojekten och kontaktuppgifter: http://bit.ly/2z6xu6L 

steven schmidt

Dag ett avslutades på Hovdala slott med en guidad vandring.

hovdala
hovdala
hovdala
hovdala

Dag två fortsatte presentationerna och diskussionerna kring delprojekten. Första dagen hade ägnats åt den empiriska modulen.

Nu var det Anna-Karin Edbergs tur att redogöra för den kapacitetsbyggande modulen. Som bland annat innehåller planer på seminarieserier, en tankesmedja, metodologisk plattform, kurser för brukare och forskare med mera.

anna karin edberg

Professor Håkan Jönson berättade därefter om projektet: Theoretical Model for Ageing and and Health Research - About and with user participation. Projektet ingår i den mer teoretiska delen av UserAge - den modellbyggande modulen.

haakan joenson

Professor James Goodwin från England, chef för Age UK:s forskningsavdelning, bjöd på ett intressant och matnyttigt föredrag med rubriken - The critical role of user involvment in creating societal research impact.

james goodwin

James Goodwins internationella utblick knöt an till den modellbyggande modulen. Där ingår även ett projekt kring kunskapsöverföring till användarna av forskningsresultat.

Docent Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, presenterade projektet - Model for Knowledge Translation.

Bygger på befintlig modell
Modellen som ska utvecklas bygger på en befintlig som används vid Nka och Lennart Magnusson efterlyste återkoppling kring vad de olika noderna kan bidra med utifrån sina erfarenheter från tidigare och pågående forskningsprojekt med och om brukarmedverkan.

Ladda ner UserAge:s programöversikt där modulerna presenteras grafiskt: Program Outline Structure (pdf 353,1 kB)

För mer information om delprojekten och kontaktuppgifter: http://bit.ly/2z6xu6L

lennart magnusson

Professor Judith Phillips från Skottland förde den internationella utblicken vidare och tipsade om möjliga europeiska samarbetspartners och skilda sätt att formera UserAge:s externa rådgivningskommitté på.

judith phillips

Avslutningsvis knöts mötesdagarna i Hässleholm samman av Susanne Iwarsson och Steven Schmidt med fokus på att nå beslut och konkretisera den framtida ambitionsnivån för UserAge.

Trötta men nöjda
Trötta men nöjda kunde deltagarna konstatera att projekten inom den empiriska modulen är på banan och även tankesmedjan inom den kapacitetsbyggande modulen. Det samma gäller för omstöpningen av brukarrådet, det internationella samarbetet och modellen för kunskapsförmedling.

susanne iwarsson
steven schmidt

Modulerna för kapacitets- och modellbyggande bygger i hög grad på vad den empiriska modulen kommer fram till, så här drar arbetet igång på allvar först under nästa år.

Flera konkreta förslag
Flera konkreta förslag väcktes kring hur delprojekten kan dra nytta av varandra. Bland annat när det gäller kommande vetenskapliga publikationer och det kapacitets- och modellbyggande arbetet.

Summa summarum vittnade deltagarna om att många frågetecken rätats ut och att UserAge som forskningsprogram nu tagit ännu ett avgörande kliv framåt.

Nya frågor
Även om mötet också gett upphov till en rad nya frågor att ta itu med. Till exempel att ta fram en gemensam terminologi inom UserAge-gruppen så att de centrala begreppen inom programmet klargörs.
Text och foto: Erik Skogh

  
Ladda ner infobroschyren: